Unibet – Club Brugge 19-03-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: UNIBET – CLUB BRUGGE

Product-Dienst / Produit-Service: Campagne inzake kansspelen

Media / Média: Internet (Twitter)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Het Twitterbericht van Club Brugge waarnaar de klacht verwijst bevat de volgende tekst:
“Speel niet als je niet kan verliezen.
Neem af en toe een pauze.
Maak de juiste keuze. Speel verantwoord.
@UnibetBelgium trotse partner van @ClubBrugge”.

Daaronder wordt gelinkt naar een spot die aanvangt met de tekst “Unibet en Club Brugge presenteren” op het scherm.
Vervolgens worden personen in beeld gebracht die in een zaal in een kring zitten en verschijnt de tekst “Brugge, 15 september 2018” op het scherm. Spelers van de betrokken club komen aan het woord.
Hans: “Hallo iedereen, ik ben Hans.
Iedereen: “Dag Hans.”
Hans: “Ik heb vorig jaar 15 slechte assists gegeven.”
Jelle: “Ik ben Jelle.”
Iedereen: “Dag Jelle.”
Jelle: “Ik ben al prof sinds 2006 en ik heb sindsdien al 159 wedstrijden verloren.”
Andere speler (fluisterend): “Laat het er maar eens uit.”
Brandon: “Dag iedereen, ik ben Brandon.”
Iedereen: “Dag Brandon.”
Brandon: “En met Club hebben we nog nooit een Champions League wedstrijd gewonnen.”
Daarna verschijnt de tekst “Monaco, 6 november 2018” op het scherm, en worden berichten over een 4-0 overwinning van de ploeg getoond met bijhorende audiocommentaren.
VO: “Geen winst zonder verlies. Hou je budget in de gaten. Maak de juiste keuze. Speel verantwoord. Unibet, trotse partner van Club Brugge.”
Tekst op het scherm: “Geen winst zonder verlies – Maak de juiste keuze – Speel verantwoord”, met onderaan logo’s van “Play Safe”, “18+” en de slogan “Gok met mate”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Deze reclame lijkt de klager buiten proportie verkeerd.
Ze zet volgens hem duidelijk aan tot het blijven spelen tot je wint, niet opgeven, blijven proberen – ondanks de verliezen, ooit win je wel.
Daar waar deze boodschappen in een andere context als positief ervaren kunnen worden lijken ze hem in deze context uiterst gevaarlijk – zeker in het kader van gokken, waarbij het slechts een spel kan zijn als je de verliezen kan nemen en stoppen.
Volgens hem doet deze reclame (de video) het tegenovergestelde en is deze ronduit gevaarlijk, ondanks de bijhorende tekst van de account (Club Brugge) die het post.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van het Twitterbericht van de voetbalclub Club Brugge en in het bijzonder van de spot in samenwerking met kansspelbedrijf Unibet waarnaar wordt gelinkt, en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de betrokken partijen nota van genomen dat deze reclame-uiting een imagocampagne van het kansspelbedrijf en de voetbalclub betreft waarbij wordt beoogd om een atypische, sensibiliserende publiciteit te tonen, waarbij de focus veeleer ligt op (de kans op) verlies, dan op (de kans op) winst.

Zij heeft vastgesteld dat de spot spelers van de betrokken voetbalclub in beeld brengt die getuigen over wat ze persoonlijk als een falen beschouwen, waarna wordt verwezen naar een overwinning van de club, om te eindigen met de voice-over die zegt: “Geen winst zonder verlies. Hou je budget in de gaten. Maak de juiste keuze. Speel verantwoord.” en de tekst op het scherm: “Geen winst zonder verlies – Maak de juiste keuze – Speel verantwoord”, met onderaan logo’s van “Play Safe”, “18+” en de slogan “Gok met mate”.

De Jury is van mening dat aldus ook in de spot zelf voldoende duidelijk de nadruk wordt gelegd op de bewustmaking van de speler van kansspelen van het feit dat niet enkel winst, maar zeker ook verlies mogelijk is.

In tegenstelling tot wat de klager voorhoudt, is de Jury derhalve van mening dat er geen discrepantie bestaat op dit punt tussen de inhoud van de spot en de inhoud van het Twitterbericht.

De Jury is met name van oordeel dat de reclame-uitingen in kwestie niet van aard zijn om aan te zetten tot overmatig gokgedrag of tot het verder blijven spelen in de hoop geleden verliezen te compenseren en derhalve niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen