TV Vlaanderen 30-08-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: TV VLAANDEREN

Product-Dienst / Produit-Service: Smart TV met abonnement

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Man 1: “Seg Dirk.”
Man 2: “Ja?”
Man 1: “Hebde gij die nieuwe promo al gezien?
Man 2: “Nee.”
Man 1: “Ne Smart TV van 49 inch plus hardware voor maar 349 euro.”
Man 2: “Waar dat?”
Man 1: “Bij TV Vlaaaa amai da’s nogal nen deal eh.”
Man 2: “Mm?”
Man 1: “Awel, TV Vlaaa amai da’s nogal …”
Man 2: “Was dat dan?”
Man 1: “Ja, euh bij TV Vlaanderen.”
Man 2: “Aah, TV Vlaaa Awel ja, ge hebt gelijk dat kunt ge niet laten liggen Danny.”
VO: “Nu bij TV Vlaanderen, een 49 inch Smart TV plus hardware voor maar 349 euro. Meer info op tvvlaanderen.be. TV Vlaanderen, ontdek iets bijzonders.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager wordt er in deze reclame met een superpromotie voor een tv-toestel bewust niet bij vermeld dat men wel degelijk een abonnement dient te nemen bij TV Vlaanderen en is deze reclame dus erg misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de radiospot duidelijk uitgaat van de aanbieder van televisiediensten TV Vlaanderen – met betrekking tot dewelke naar de mening van de Jury mag worden aangenomen dat de gemiddelde consument ervan op de hoogte is dat deze primair abonnementen (en geen toestellen) verkoopt – en aan het einde duidelijk vermeldt “Meer info op tvvlaanderen.be”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat op de homepage van de website van de adverteerder met betrekking tot deze actie onder meer duidelijk het volgende staat vermeld:
“Kies nu voor TV VLAANDEREN en geniet van deze uitzonderlijke actie. Ontdek hieronder alle details over deze actie en kies het abonnement dat het beste bij jou past!
•              Abonnement TV of All-in-One naar keuze”.

De Jury is van mening dat aldus voldoende duidelijk wordt gemaakt dat deze actie gepaard gaat met het nemen van een abonnement op de televisiediensten van de adverteerder.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen