TV Vlaanderen 12-09-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: TV VLAANDEREN

Product-Dienst / Produit-Service: Antenne TV-abonnement

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Op de webpagina van TV Vlaanderen met betrekking tot Antenne TV leest men onder meer: “Deze tv-zenders krijg je – Met Antenne TV ontvang je via je digitale antenne de meest bekeken tv-zenders in Vlaanderen. De zenders van de VRT zijn momenteel nog gratis te ontvangen, maar van zodra de VRT haar eigen tv-signaal stopt via DVB-T, zitten wij klaar om de zenders meteen toe te voegen aan je zenderaanbod.”, met daaronder de logos van een aantal commerciële tv-zenders.
Vervolgens de tekst “Gratis te ontvangen …en vanaf 1 december bij Antenne TV:”, met daaronder de namen van drie kanalen van de Vlaamse openbare omroep: “Eén – Canvas – Ketnet”.
Daaronder: “Antenne TV – Jouw favoriete tv-zenders in digitale kwaliteit via de antenne – €9,95 per maand *”.
Verder op de pagina, in kleine letters:
“Abonnement per maand: De maandelijkse prijs van het abonnement is inclusief btw en exclusief een eenmalige activeringskost van €29,95. Prijs apparatuur: De prijs van de apparatuur is inclusief btw, Bebat en Recupel en exclusief installatie- en abonnementskosten. Gratis te ontvangen zenders: De gratis zenders worden niet door TV VLAANDEREN aangeboden, maar maken deel uit van het aanbod dat vrij via DVB-T verkrijgbaar is. De beschikbaarheid van deze zenders is niet afhankelijk van TV VLAANDEREN.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager maakt de adverteerder op zijn website bedrieglijke reclame door te beweren dat de kijker voor 9,95 euro per maand er de VRT gratis bij krijgt. Hij deelde mee dat de decoder en smartcard éénmalig 99 euro kosten en een abonnement 9,95 euro per maand en dat het dus niet gaat om gratis ontvangst, maar om het zonder meerkost ontvangen van extra zenders. De zenders zitten immers achter de decoder.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van de adverteerder in kwestie en van de klacht in dit verband.

Zij heeft vastgesteld dat op de betrokken webpagina onder meer vermeld stond: “Deze tv-zenders krijg je – Met Antenne TV ontvang je via je digitale antenne de meest bekeken tv-zenders in Vlaanderen. De zenders van de VRT zijn momenteel nog gratis te ontvangen, maar van zodra de VRT haar eigen tv-signaal stopt via DVB-T, zitten wij klaar om de zenders meteen toe te voegen aan je zenderaanbod.”, met daaronder de logos van een aantal commerciële tv-zenders en vervolgens de tekst: “Gratis te ontvangen …en vanaf 1 december bij Antenne TV:”, met daaronder de namen van drie kanalen van de Vlaamse openbare omroep: “Eén – Canvas – Ketnet”.

De Jury heeft tevens nota genomen van de reactie van de adverteerder waarin deze onder meer bijkomend verwijst naar de kleine tekst onderaan de webpagina waarin met betrekking tot de momenteel nog gratis te ontvangen zenders onder meer vermeld wordt: “De gratis zenders worden niet door TV Vlaanderen aangeboden, maar maken deel uit van het aanbod dat vrij via DVB-T verkrijgbaar is.”.

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat voldoende duidelijk blijkt uit de reclame dat de boodschap van de adverteerder inhoudt dat de betrokken VRT-zenders momenteel nog gratis te ontvangen zijn via antenne (zonder dat hiervoor het afsluiten van een abonnement vereist is), maar dat deze zenders, van zodra de openbare omroep de eigen verspreiding ervan langs deze weg stopzet, aan het betalende Antenne TV-abonnement van de adverteerder zullen worden toegevoegd (zonder dat de betrokken zenders dus nog langer gratis te ontvangen zullen zijn via antenne).

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen