TUI 28-03-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: TUI

Product-Dienst / Produit-Service: Vakantieaanbiedingen

Media / Média: Internet (Facebook, website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De gesponsorde Facebookpost bevatte bovenaan de tekst “Big Smile Weeks bij TUI! Boek nu je volgende vliegvakantie en neem de 2de persoon gratis mee! Wat dacht je van een vakantie in Kaapverdië?”.
Daaronder onder meer een afbeelding van een hotel met daarbij “RIU TOUAREG”, “€ 899”, “Praia Lacacão in Kaapverdië”, “7 nachten incl. vlucht” en “Nu boeken”.

Op de website van de adverteerder werd de actie “Big Smile Weeks” aangekondigd met de tekst: “2de persoon gratis – Boek nu je vliegvakantie en 2de persoon gaat gratis mee in april of mei! Wacht niet langer, boek nu en vertrek snel op vakantie!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat ze bij het verder klikken op de hotels en het zoeken op verschillende data voor deze bestemming enkel een korting kreeg tot maximum 27%. Bij navraag kreeg ze als reactie dat de korting van de 2de persoon gratis enkel geldig was in bepaalde periodes, zonder dat haar echter een datum kon worden meegedeeld waarop de actie wel geldig was voor het land dat aangeboden werd in de advertentie. Volgens haar is dit misleidende reclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op Facebook in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vastgesteld dat de reclameboodschap vermeldde “Wat dacht je van een vakantie in Kaapverdië?”, met daaronder onder meer een afbeelding van een hotel “RIU TOUAREG” in “Praia Lacacão in Kaapverdië”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de klaagster echter voor de geadverteerde bestemming geen vakantie kon boeken aan de geadverteerde voorwaarde van de tweede persoon gratis in de geldigheidsperiode van de actie.

Zij heeft ten slotte tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder, volgens hetwelk ingevolge een menselijke fout een aanbod werd geadverteerd op Facebook waarvoor de actie evenwel niet gold en aldus niet boekbaar was.

De Jury is van mening dat de reclameboodschap in kwestie, die duidelijk melding maakte van een specifieke bestemming, van aard was om de gemiddelde consument te kunnen misleiden over de draagwijdte van de geadverteerde actie op het vlak van de deelnemende bestemmingen, wat strijdig is met artikel VI.97 van het Wetboek van Economisch Recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de betrokken reclame reeds onmiddellijk na ontvangst van de klacht heeft verwijderd.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen