Test-Aankoop – Enbro – Gaele 25-09-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: TEST-AANKOOP – ENBRO

Product-Dienst / Produit-Service: Gaele

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie voor “Gaele” in de online Gazet Van Antwerpen-shop/Nieuwsblad-shop/De Standaard-shop bevat bovenaan een getekende afbeelding van een vrouw met in een tekstballon: “Samen met Test Aankoop begeleid ik jou naar de meest voordelige formule voor gas en elektriciteit”. Links daarvan de tekst: “Maak kennis met Gaele, je persoonlijke energieassistente!”, met daaronder: “Een initiatief van (logo van Test-Aankoop)”.

Daaronder onder meer:
“Je kosten voor gas en elektriciteit slimmer beheren?
Dat kan eenvoudig met GAELE.
Wie is GAELE?
GAELE staat voor GAs en ELEktriciteit. Net zoals een verzekeringsmakelaar of boekhouder het beste advies geeft, zoekt GAELE de beste oplossing voor de energiebehoefte van consumenten. Ze scant permanent de energiemarkt en door alle consumenten te verenigen die geïnteresseerd zijn in een voordeligere prijs, staat ze sterk in haar onderhandelingspositie tegenover de leveranciers. Hoe meer inschrijvingen, hoe beter dus.”;
“Wat doet GAELE voor jou?
GAELE zoekt de meest voordelige formule voor gas en elektriciteit en regelt zonder kosten jouw overstap:”;
“Maak van Gaele jouw persoonlijke energieassistente en profiteer van een fikse besparing op jouw energiefactuur in 4 stappen.
1. Schrijf je gratis in
2. Vul jouw energiegegevens en huidige kosten in
3. Gaele volgt continu de energieprijs op en bezorgt jou een voordeliger voorstel op het voor jou ideale moment
4. Gaele regelt jouw administratie en zorgt voor een zorgeloze overstap”;
“Schrijf je gratis in” (in een gele rechthoek) “en profiteer van een fikse besparing op jouw energiekosten”;
“Een initiatief van (logo van Test-Aankoop)”, met daarnaast het logo van Gaele.

Onderaan de pagina’s, onder de titel: “Wat onze klanten vinden van onze service”, telkens reviews van klanten, zoals bijvoorbeeld:
“Topprodukt, supersnelle B-Post levering, allen bedankt voor deze service!”;
“Gisteren besteld vandaag geleverd. Tot hiertoe zeer tevreden.”.

Op de homepage van de website gaele.be staat onder meer een getekende afbeelding van dezelfde vrouw met daarnaast: “Een initiatief van (logo van Test-Aankoop)” en de tekst: “Je kosten voor gas en elektriciteit slimmer beheren… Dat wil toch iedereen?”.

Daaronder onder meer:
“Maak van Gaele ook jouw persoonlijke energieassistente”;
“Sluit je nu gratis aan” (in een blauwe rechthoek) “Gaele regelt alles. Zonder kosten!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster haalde verschillende elementen aan met betrekking tot de communicaties in kwestie:
– Zij stelde zich vragen bij de reviews onderaan de pagina’s van de krantenwebshops. Deze reviews gaan over andere producten en diensten dan Gaele, maar wekken wel de indruk dat het over Gaele zelf gaat.
– Zij stelde zich tevens vragen over het label “initiatief van Test-Aankoop”, aangezien ze op de website van Gaele zelf in de voorwaarden leest dat het initiatief van Enbro komt.
– Zij stelde zich ten slotte vragen bij de bewering “Sluit je nu gratis aan. Zonder kosten” op deze laatste website daar er in de voorwaarden letterlijk staat dat de dienst niet zonder kosten is en dat de energieleverancier waar men klant is de kosten gewoon kan doorrekenen aan de klant. Dit is volgens haar op zijn minst erg misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame-uitingen waarnaar wordt verwezen in de klacht en van de verschillende elementen van de klacht die daarop betrekking hebben.

Wat het eerste element van de klacht betreft, inzake de aanwezigheid van reviews over andere producten onderaan de pagina’s van de krantenshops waarop Gaele wordt gepromoot, heeft de Jury er nota van genomen dat deze sectie met als titel “Wat onze klanten vinden van onze service” wordt weergegeven onderaan de productpagina’s van de verschillende producten die de webshops in kwestie aanbieden.

Zij is van mening dat het ook op de productpagina’s met betrekking tot Gaele voldoende duidelijk was dat het hier ging om een sectie met beoordelingen van de dienstverlening van de webshops zelf.

De Jury is derhalve van oordeel dat de aanwezigheid van deze sectie onderaan de productpagina’s met betrekking tot Gaele niet van aard was om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft het op die pagina gepromote specifieke product.

Wat de overige elementen van de klacht betreft, inzake het label “Een initiatief van (logo van Test-Aankoop)” en de vermelding “Sluit je nu gratis aan – Zonder kosten”, heeft de Jury er vervolgens nota van genomen dat zowel op de pagina waar men terechtkomt door te klikken op de productpagina in de webshop als op de analoge website gaele.be zelf meer informatie wordt verschaft over het gepromote product.

Zo worden in de sectie “Nog meer weten over Gaele?” 5 veelgestelde vragen beantwoord, waaronder met name:

– “Wie zit er achter Gaele?”: “Test Aankoop zocht een neutrale expert die alle finesses van de energiemarkt beheerst. Enbro (ENergy BROker) is vandaag de grootste energiemakelaar in de Belgische B2B-markt, met meer dan 46.000 bedrijven in België die we begeleiden, op vlak van contractonderhandeling, contractopvolging en facturatiecontrole. Die knowhow, gekoppeld aan de neutrale en onafhankelijke positie die we in de markt innemen, maakten ons tot de expert die Test Aankoop zocht.”;

– “Wat kost het voor mijn energiebeheer bij Gaele?”: “Gaele is gratis voor onze klanten. Zij hebben enkel het voordeel van de totale ontzorging en het lagere tarief. Maar wij worden door de leveranciers wel vergoed per EAN-nummer dat via Gaele bij hen komt. Gaele is onafhankelijk: iedere leverancier betaalt dezelfde lage fee, geen enkele wordt op die manier bevoordeeld.”.

In de sectie “Contact” van de website worden contactgegevens van Test-Aankoop vermeld samen met deze van Enbro onder “Powered by Enbro”.

In de algemene voorwaarden waarnaar in de klacht wordt verwezen wordt Enbro (“de ondernemer”) als contractspartij van de deelnemende consument (“de klant”) aangeduid, en wordt wat de “prijs van de diensten van Gaele” betreft onder meer het volgende gesteld: “De klant betaalt geen vergoeding rechtstreeks aan de ondernemer voor de door haar geleverde diensten. Dit betekent niet dat de diensten van Gaele gratis zijn: de vergoeding van de ondernemer (een vast bedrag per EANnummer per maand) wordt immers aangerekend aan de energieleverancier waarmee de ondernemer in naam en voor rekening van de klant een energieovereenkomst onderhandelt en afsluit.”.

De Jury is van mening dat afdoende wordt verduidelijkt dat de onderneming Enbro de dienst Gaele beheert op initiatief van Test-Aankoop en dat de deelnemende consument aan Enbro geen vergoeding verschuldigd is voor het gebruikmaken van deze dienst.

Zij is met name van oordeel dat in casu het samenwerkingsverband tussen Test-Aankoop en Enbro voldoende geduid wordt en dat de bewering dat de aansluiting en inschrijving voor de deelnemende consument gratis zijn niet misleidend is.

De Jury is derhalve van oordeel dat de voornoemde overige elementen van de klacht eveneens ongegrond zijn.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen