Terre Bleue – Jelle Beeckman 13-11-2023: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: TERRE BLEUE – JELLE BEECKMAN

Product-Dienst / Produit-Service: Kleding

Media / Média: Internet (Instagram)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De post op het Instagramaccount ‘jelle_beeckman’ bevat foto’s van de influencer in een blauwe rolkraagtrui en de volgende tekst:
“Hoi,
Jelle hier. Het is maar om te zeggen dat het ok is als je niets begrijpt van wat de sommelier zegt. Hij weet veel van wijn en jij drinkt er veel van. Das het enige wat je moet onthouden.
Groetjes Jelle
(T-shirt emoji) @terrebleueofficial
(camera emoji) @[fotograaf]”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager voerde aan dat geen gebruik is gemaakt van de verplichte vermeldingen inzake influencerreclame.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwees naar een post op het Instagramaccount van de betrokken influencer en aanvoerde dat geen gebruik is gemaakt van de verplichte vermeldingen inzake influencerreclame.

Zij heeft vastgesteld dat de post in kwestie foto’s van de influencer in een blauwe rolkraagtrui toont met een begeleidende tekst en daaronder een T-shirt emoji met daarbij “@terrebleueofficial” en een camera emoji met daarbij de handle van een fotograaf.

Ingevolge het antwoord van de betrokken influencer, heeft de Jury er nota van genomen dat deze zich verontschuldigde voor deze vergetelheid en de geviseerde post onmiddellijk heeft aangepast door er aan het einde na de begeleidende tekst de vermelding “(Reclame )” en na de voormelde handles de vermelding “#advertentie”, wat werd bevestigd door het betrokken bedrijf, dat tevens aangaf dat er een contract bestaat met duidelijke richtlijnen tussen hem en zijn ambassador, waarin staat dat steeds een hashtag moet gebruikt worden bij een post over zijn merk.

De Jury heeft dit dossier onderzocht in het kader van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen van het Communicatie Centrum inzake influencer marketing.

Zij is van mening dat de betrokken post onvoldoende elementen bevatte opdat zijn commerciële aard gemakkelijk herkenbaar zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicatie niet duidelijk als zodanig herkenbaar was ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

Wat vervolgens de na ontvangst van de klacht aan het einde van de post toegevoegde vermeldingen “(Reclame )” en “#advertentie” betreft, verwijst de Jury bovendien naar punt 6 van de Aanbevelingen van het Communicatie Centrum inzake influencer marketing met betrekking tot de vraag om de vermelding meteen duidelijk in de post te vermelden, zodat het bij de eerste oogopslag voor consumenten meteen duidelijk is dat er een commerciële relatie is tussen de influencer en het merk.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder en de influencer derhalve verzocht om de betrokken commerciële communicatie verder aan te passen in die zin, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen