Telenet 30-08-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: TELENET

Product-Dienst / Produit-Service: Internet + Digitale TV

Media / Média: Affiche, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche bevat in grote letters de volgende tekst:
“’t Zijn weer straffe stoten
Internet + Digitale TV
Vanaf €45”.
Rechts onderaan het logo van de adverteerder en links daarvan in kleine letters onder meer:
“Aanbieding geldig tot en met 31/10/2017. Een maandelijkse korting (€ 8,70), wordt toegekend op de eerste 5 aanrekeningen na activering.
Aanbieding geldig bij het aangaan van een overeenkomst voor Basic Internet + Digitale TV, waarvan minstens 1 dienst (digitale tv of internet) nieuw is. Korting niet geldig bij verandering naar een goedkoper product. Meer info op telenet.be.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager denk je, wanneer je als consument deze reclame ziet, logischerwijze dat de adverteerder promotie maakt voor een product dat per maand 45€ kost. Wanneer je de kleine lettertjes leest, blijkt echter dat dit slechts de eerste vijf maanden zo is, waarna de prijs serieus wordt opgetrokken. Hij vindt dit echt misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de affiche die onder meer in grote letters vermeldt “Internet + Digitale TV Vanaf €45” en links onderaan in kleine letters “Aanbieding geldig tot en met 31/10/2017. Een maandelijkse korting (€ 8,70), wordt toegekend op de eerste 5 aanrekeningen na activering. (…) Meer info op telenet.be.”.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat op de website waarnaar de affiche verwijst bij de aankondiging van deze tijdelijke promotie onder de promotieprijs vermeld staat “(5 maanden lang)”.

De Jury is van mening dat de reclame aldus voldoende duidelijk maakt dat de promotionele prijs beperkt in de tijd geldt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen