Telenet 29-01-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: TELENET

Product-Dienst / Produit-Service: Telenet Play Sports

Media / Média: Internet (Facebook, Instagram)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De post toont de voetballer Moussa Dembélé op de bank met gekruiste armen en de handen op de wangen, met de tekst “Wanneer je beseft dat je in China gaat voetballen” en het logo van Telenet en Play Sports.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager is deze post beledigend voor mensen met Aziatische roots en is het nabootsen van spleetogen stereotiep en racistisch. Dit was niet de intentie van de persoon op de foto, Moussa Dembélé, maar wordt zo wel in een context geplaatst met de bedoeling grappig te zijn. Indien dit bedoeld was als verwijzing naar het ‘bedenkelijk niveau’ van de Chinese voetbalcompetitie, dan had men volgens hem makkelijk een ander beeld kunnen gebruiken. Hij vindt het jammer dat dit een jaar na de eerste Miss België met Aziatische roots nog aanvaard wordt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de post waarnaar de klager verwijst en heeft vastgesteld dat deze een foto van Moussa Dembélé toont in een wat vreemde houding waarbij hij met zijn handen op zijn wangen drukt, in combinatie met de tekst “Wanneer je beseft dat je in China gaat voetballen”.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder, heeft zij er nota van genomen dat de post slechts beoogde om in te spelen op de actualiteit met een verwijzing naar de beslissing van de voetballer in kwestie om in China te gaan voetballen aan de hand van een grappige afbeelding van deze laatste.

Zij is van mening dat de gemiddelde consument de afbeelding en de boodschap van de reclame niet zal interpreteren als het uitbeelden van “spleetogen” of het lachen met de uiterlijke kenmerken van mensen van Aziatische afkomst.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame niet van aard is om een bepaalde groep personen te denigreren of belachelijk te maken. 

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen