Telenet 08-05-2024: Advies van voorbehoud

Adverteerder / Annonceur: TELENET

Product-Dienst / Produit-Service: Wifi pods

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

In de tv-spot wordt een kind afgebeeld dat aan het rijden is in een speelgoedauto doorheen het huis en daarbij een tablet gebruikt die op de speelgoedauto gemonteerd is. Het kind rijdt voorbij verschillende ruimtes in het huis, waarbij het tegelijkertijd interageert met de tablet (zo reageert het met het geven van een hartje en beantwoordt het een telefoonoproep). Tijdens de tv-spot worden er ook beelden getoond van zogenaamde ‘wifi pods’ in stopcontacten.
Op het einde van de tv-spot is er de volgende pancarte “Internet zonder zorgen.” met de voice-over: “Internet zonder zorgen. Met slimme wifi-pods die wifi brengen tot waar jij het nodig hebt. Ontdek ze op Telenet.be.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat tijdens de reclame een kind rondrijdt in een speelgoedauto met een tablet, waar het op kijkt terwijl het rijdt om aan te tonen dat wifi overal werkt. Ze verwijst naar de campagne ‘het beste moet nog komen’ van VRT in samenwerking met Pommelien Thijs. De klaagster vindt dat er zoveel inspanningen worden gedaan om het gsm-gebruik tijdens het rijden te stoppen, en besluit dat deze reclame bijgevolg niet correct is.
De klaagster meent dat Telenet dit misschien grappig lijkt te vinden, maar mensen die iemand in het verkeer verloren hebben door te hard te rijden en gsm-gebruik zien dit anders. Aangezien reclame kan beïnvloeden, spreekt deze reclame, ook gelet op het vrij agressief rijgedrag van het kind, volgens haar alle andere gedane inspanningen tegen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Advies van voorbehoud
Décision Jury de première instance: Avis de réserve

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een kind in beeld brengt dat in een speelgoedauto doorheen verschillende ruimtes van een huis rijdt en daarbij interageert met de tablet die op de auto is gemonteerd (zo reageert het met het geven van een hartje en beantwoordt het een telefoonoproep).

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze reclame bedoeld is om het gemak van het op afstand beheren van je WiFi-netwerk met zijn WiFi-pods te illustreren en dat het zeker niet zijn doel was om technologiegebruik te minimaliseren of onverantwoord gedrag te promoten.

Volgens de Jury blijkt de insteek van humoristische overdrijving in dit verband voldoende duidelijk uit de reclame opdat deze niet van aard zou zijn om door de gemiddelde consument letterlijk te worden opgevat, te meer daar zeer duidelijk is dat een en ander zich afspeelt in een woning en niet op de openbare weg.

In deze context is zij derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om illegaal of antisociaal gedrag te tolereren of aan te moedigen of om afbreuk te doen aan sensibiliseringscampagnes inzake verkeersveiligheid, meer bepaald over afleiding in het verkeer.

Gegeven het problematische karakter van het vertonen van dergelijk rijgedrag door een volwassen persoon in een echte auto in een meer realistische setting, betreurt de Jury het echter dat het kind in de spot in kwestie in een speelgoedauto in beeld is gebracht veeleer dan in een andersoortig speelgoedvoertuig dat minder connotaties heeft met reëel rijgedrag in het verkeer.

Gelet hierop heeft de Jury derhalve gemeend terzake een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 1 van haar Reglement, en doet zij dienaangaande een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen