Telenet 04-10-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: TELENET

Product-Dienst / Produit-Service: Telenet Play

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Play van Telenet is er ook wanneer in september het nieuwe tv-seizoen begint…”
Man: “Daar zit ik al twee maanden op te wachten sé.”
VO: “…samen met het nieuwe fileseizoen.”
Man: “Ja, lap pas binnen twee uur thuis!”
VO: “Want met Play van Telenet kan je op al je schermen tot zeven dagen terugkijken naar je favoriete programma’s.”
Man: “Ah dat wordt kijken tot twee uur vannacht.”
VO: “Kies nu voor Play en kijk één maand gratis. Info en voorwaarden op telenet.be/play. Telenet, het zijn geweldige tijden.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat de adverteerder stelt dat hij zijn favoriete programma’s met Terugkijk TV kan herbekijken, zonder deze te moeten opnemen. Welnu, zijn favoriete programma’s zijn o.a. de Tour De France uitzendingen, maar deze kan hij niet herbekijken. Niet alle programma’s kunnen herbekeken worden, enkel een selectie waar de adverteerder rechten op heeft. Volgens de klager maakt de adverteerder dus een statement dat pertinent onwaar is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de reclame en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is van mening dat de reclame niet op een absolute wijze beweert dat alle programma’s zullen kunnen worden herbekeken met de gepromote dienst Terugkijk TV, maar slechts de boodschap brengt dat globaal gezien de favoriete programma’s van het doelpubliek van de radiospot beschikbaar zijn en dat de gemiddelde consument genoegzaam bekend is met het feit dat een dergelijke dienst aan beperkingen onderhevig kan zijn.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de spot naar de website verwijst voor info en voorwaarden en dat op de website wordt vermeld op welke zenders de functie Terugkijk TV beschikbaar is en er tevens op wordt gewezen dat het mogelijk is dat een zender geen terugkijkrechten heeft voor sommige uitzendingen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen