Switch 11-09-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: SWITCH

Product-Dienst / Produit-Service: MacBook

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Facebookpost vermeldt onder meer het volgende:
“Ben jij al klaar om ‘back-to-school’ te gaan? Nu tijdelijk 10% korting op MacBook + een gratis Beats Solo3!”.
Daaronder een afbeelding van een MacBook Pro met daarnaast een Beats hoofdtelefoon.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster haalde aan dat men bij verder onderzoek te weten komt dat men die Beats alleen maar krijgt als men de duurste laptop koopt, terwijl er aanvankelijk alleen MacBook staat, wat volgens haar eender welk model kan zijn.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost waarop de klacht betrekking heeft en heeft vastgesteld dat deze onder meer het volgende vermeldt: “Nu tijdelijk 10% korting op MacBook + een gratis Beats Solo3!” met daaronder een afbeelding van een MacBook Pro met daarnaast een Beats hoofdtelefoon.

Zij heeft tevens vastgesteld dat deze reclame naar een webpagina leidt waar de actie in kwestie duidelijk voorgesteld wordt met de drie verschillende modellen MacBook waarbij de personen die in aanmerking komen een Beats krijgen, het model afhangend van het model MackBook: een Beats Solo3 hoofdtelefoon bij een MacBook of MacBook Pro en Powerbeats oortjes bij een MacBook Air.

Rekening houdend met de tekstuele en visuele elementen van de reclame in kwestie en met de bovenvermelde landingspagina is de Jury van mening dat de reclame aldus niet de indruk wekt dat de aankoop van een goedkopere MacBook Air noodzakelijkerwijze ook recht geeft op een Beats hoofdtelefoon.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de draagwijdte van de promotionele actie in dit verband.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen