Starcasino 22-04-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: STARCASINO

Product-Dienst / Produit-Service: Kansspelen online

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiche bevat bovenaan links het logo van Starcasino.be.
Daarbij een afbeelding van “Bekende Vlaminge” Lesley Ann Poppe in een rode feestjurk met décolleté, over de afbeelding, de tekst “Nu dubbele bonussen”.
Onderaan de affiche de tekst “Ook jij maakt kans”, met daaronder “Games – Live Casino – Sports”.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

1) Volgens de klager is de reclame vrouwonvriendelijk. “Dubbele bonussen” is een duidelijke verwijzing naar de borsten van de dame in kwestie, zeker als men het samen leest met “u maakt ook een kans”, alweer verwijzend naar de vrouw en niet enkel naar het kansspel.
Hij vindt het ook heel wansmakelijk om, in het licht van de huidige discussies om vluchtelingen cursussen te laten volgen om zich vrouwvriendelijker te gedragen, zulke posters die het punt compleet ondermijnen in alle grote steden op te hangen.

2) Volgens de klager herleidt deze affiche het vrouwenlichaam, met name de borsten, tot een object, enkel gericht op het verkopen van diensten op een website.
De eigenlijke promotie van de adverteerder heeft niets te maken met vrouwen, cocktailjurkjes en/of borsten. Het gebruik van borsten enkel en alleen als “methode van aantrekking” toont reeds een gebrek aan smaak (maar over smaak kan men niet discussiëren). Het is echter de hierbij horende slogan (“dubbele bonussen”) die de borsten herleidt tot een puur object, met weinig tot geen respect meer voor vrouwen. Immers, zonder de afbeelding van de borsten erbij, heeft de slogan geen betekenis meer. De tekst onderaan de affiche “ook jij maakt kans” laat weinig aan de verbeelding over, met een affiche die volledig gebaseerd is op seksuele associaties.
Deze affiche schept volgens de klager het beeld dat het volledig normaal is om de vrouw te herleiden tot een stel borsten, welke gebruikt mogen worden voor het aanprijzen van een dienst die hier niets mee te maken heeft. De bijhorende teksten wekken daarenboven de indruk dat een vrouw, en vooral haar seksualiteit, te winnen valt. Een gevaarlijke boodschap in tijden waar we steeds meer berichten horen dat de grenzen van het vrouwelijk seksueel zelfbeschikkingsrecht worden overschreden.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche een afbeelding van Lesley Ann Poppe toont in een feestjurk met décolleté met de tekst “Nu dubbele bonussen” en onderaan de affiche de tekst “Ook jij maakt kans” (de franse versie toont een afbeelding van Coralie Porrovecchio in een feestjurk met décolleté met de tekst « Double Bonus* » en onderaan de affiche de tekst “Toi aussi tente ta chance”).

De Jury is van mening dat de combinatie van de tekst “Nu dubbele bonussen” met de afbeelding die onder meer de nadruk legt op de borsten van de vrouw in kwestie van slechte smaak getuigt en de vrouw herleidt tot een lustobject. De Jury is ook van mening dat het feit dat de reclame vrouwen afbeeldt die een carrière maken in de showbizz hieraan geen afbreuk doet.

De Jury is van oordeel dat de reclame de menselijke waardigheid van de vrouw aantast, wat strijdig is met artikel 4, alinea 1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code) en punt 3 van de Regels inzake de afbeelding van de mens.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen