Spar 24-02-2021: Advies van voorbehoud

Adverteerder / Annonceur: SPAR

Product-Dienst / Produit-Service: Spar

Media / Média: Dagblad

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie bevat bovenaan de volgende tekst:
“Genieten van een beetje kaas en véél te véél wijn tijdens het jaarlijkse schoolfeest”.
Daaronder de tekst:
“Voor mooie en lekkere momenten zoals deze, daar doen we het voor. En wees gerust, die komen terug. Blijf daarom nog even volhouden, samen met al onze Spar-ondernemers.
Naar welke leuke tafelmomenten kijk jij uit? Laat het iedereen weten met de hashtag #samenerdoor”.
Onderaan #samenerdoor en het logo van de adverteerder.

//////////

L’annonce contient en haut le texte suivant :
« Déguster un morceau de fromage et un peu trop de vin à la fête annuelle de l’école ».
En dessous, le texte :
« C’est pour de beaux et délicieux moments comme celui-ci que nous tenons le coup. Et soyez sans craintes, ces moments vont revenir. Alors accrochez-vous encore un peu, avec tous nos entrepreneurs Spar.
Quels sont les moments conviviaux que vous attendez avec impatience ? Faites-le savoir à tout le monde avec le hashtag #fairefaceensemble ».
En dessous, #fairefaceensemble et le logo de l’annonceur.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager promoot een warenhuisketen hier een overmatig alcoholgebruik als leuke levensstijl voor na de lockdown, terwijl door specialisten gewaarschuwd wordt voor alcoholmisbruik tijdens deze lockdown (en in het algemeen). Dit kan volgens hem erg verwarrend werken voor kwetsbare (alcoholverslaafde) mensen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Advies van voorbehoud
Décision Jury de première instance: Avis de réserve

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze advertentie bovenaan de volgende tekst bevat “Genieten van een beetje kaas en véél te véél wijn tijdens het jaarlijkse schoolfeest” (“Déguster un morceau de fromage et un peu trop de vin à la fête annuelle de l’école” in de Franstalige versie), met daaronder onder meer “Voor mooie en lekkere momenten zoals deze, daar doen we het voor. En wees gerust, die komen terug. Blijf daarom nog even volhouden, samen met al onze Spar-ondernemers.”.

Zij heeft er nota van genomen dat volgens de klager de warenhuisketen met de advertentie in kwestie een overmatig alcoholgebruik promoot als leuke levensstijl voor na de lockdown,

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze advertentie kaderde in een ruimere campagne die vertrok vanuit een positieve intentie om lezers een hart onder de riem te steken en te verbinden met vrienden en familie in deze moeilijke tijden van het coronavirus (samen met twee andere analoge advertenties met de teksten “Samen bij ons mama een stukske taart gaan eten … allez twee … of drie dan” en “Zoveel vertellen tijdens je lunch met vriendinnen dat je eten koud wordt”).

De Jury is van mening dat deze intentie ook duidelijk blijkt uit de verschillende campagne-uitingen.

Met betrekking tot de advertentie in kwestie is de Jury met name van mening dat deze, net zoals de andere campagne-uitingen, een clichématige situatie verbeeldt waaraan mensen kunnen denken bij de vraag naar tafelmomenten waarnaar ze uitkijken, zonder deze situatie daarom meteen ook naar voor te schuiven als een wenselijke situatie of een na te streven voorbeeld. Integendeel, in het geval van de betrokken advertentie kan deze naar de mening van de Jury, net door het gebruik van de bewoording “te veel”, evenzeer worden opgevat als een impliciete weergave van de spijt die mensen kunnen ervaren na het stellen van dergelijk gedrag.

In deze context is zij van mening dat deze advertentie niet van aard is om problematisch of laakbaar gedrag aan te moedigen, goed te keuren of in een positief daglicht te stellen.

Zij is derhalve van oordeel dat de advertentie in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder in de zin van artikel 1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op de verschillende interpretaties waartoe de advertentie in kwestie zich echter kan lenen, getuige waarvan de klacht, is de Jury desalniettemin van mening dat haar tekst ongelukkig gekozen is om de campagnegedachte vorm te geven, en heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren met betrekking tot deze advertentie overeenkomstig artikel 1 van haar reglement en doet zij een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder reeds heeft aangegeven in zijn reactie dat hij begrijpt dat de advertentie waarop de klacht betrekking heeft niet bij iedereen kan binnenkomen zoals hij het bedoeld heeft en dat de bewuste visual dan ook niet meer zal worden ingezet.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen