Sony Pictures Releasing 24-11-2021: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: SONY PICTURES RELEASING

Product-Dienst / Produit-Service: Film ‘Venom – Let there be Carnage’

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Binnen de campagne werden drie versies van de spot in kwestie met beelden uit de gepromote film uitgezonden: de versie ‘A Red One Dual’, de versie ‘Showdown’ en de versie ‘Support’.

De verschillende versies bevatten beelden van de transformatie van de protagonisten tot monster en van de monsters in actie.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat er tijdens het (uitgesteld) bekijken van de uitzending ‘K2 zoekt K3’ reclame werd getoond voor de film ‘Venom – Let there be Carnage’. Zelf heeft hij geen problemen met de inhoud van deze reclame maar als ouder kan hij niet begrijpen, noch aanvaarden, waarom er dergelijke reclame getoond wordt tijdens een programma dat ook door kinderen bekeken wordt. Zijn dochter van 5 hoeft dergelijke beelden niet te zien te krijgen en heeft nachtmerries gehad. Hij vraagt om de reclame af te stemmen op het doelpubliek.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht inzake de uitzending van reclame voor de film ‘Venom – Let there be Carnage’ tijdens het bekijken van de uitzending ‘K2 zoekt K3’, en van de verschillende versies van de betrokken spot.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze erop heeft gelet dat hij niet voor 18 uur of in te familiale contexten aanwezig zou zijn en daarnaast verschillende spotversies had gepland, waarbij voor 21 uur een minder gewelddadige versie diende te worden uitgezonden en na 21 uur een versie die meer gericht is op een volwassen publiek kon worden gebruikt, maar dat hier in casu geen rekening mee is gehouden bij het boeken van een last minute spot in het programma ‘K2 zoekt K3’.

De Jury heeft echter vastgesteld dat de verschillende versies van de spot imponerende beelden bevatten van de transformatie van de protagonisten tot monster en van de monsters in actie, brullend met hun opengesperde muil vol tanden, en dat de geluidsband de angstaanjagende kant van de spots versterkt.

Zij is derhalve van mening dat deze spots wel degelijk van aard zijn om choquerend over te komen voor jonge kinderen die ermee worden geconfronteerd, wat geacht mag worden zeer waarschijnlijk te zijn bij verspreiding binnen een familieprogramma zoals ‘K2 zoekt K3’.

Zij is tevens van mening dat de verschillende spots onvoldoende van elkaar verschillen om een wezenlijk verschil in behandeling op dit punt te verrechtvaardigen.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 1, alinea 2 en 18.3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de verschillende versies van de reclame in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden in een context waarin jonge kinderen geacht mogen worden te kijken, met name bij een familieprogramma zoals in casu het geval was.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen