Social Deal 24-06-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: SOCIAL DEAL 

Product-Dienst / Produit-Service: Waardebonnen 

Media / Média: Internet (website), E-mailing 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

In de e-mail met als onderwerp onder meer “Waardebon voor Hunkemöller” kan men onder de foto met drie vrouwen onder meer het volgende lezen: “Waardebon voor Hunkemöller” en “€ 25,00 (doorgestreepte prijs) € 9,95”. Door op “Deal bekijken” te klikken komt men op de website van Social Deal.  

Op de website staat onder meer het volgende te lezen onder “Waardebon voor Hunkemöller”: “Waardebon ter waarde van 25, 50, 75 of 100 euro te besteden op het hele assortiment van Hunkemöller: stijlvolle lingerie van hoge kwaliteit”. Daaronder “€ 25,00 (doorgestreepte prijs) € 9,95”, het aantal verkochte waardebonnen, “korting 60%” en “Koop nu”. Daarnaast de foto van de drie vrouwen met rechts bovenaan in een rood kadertje “60%”.  

Onderaan links, onder “Highlights”, onder meer “Multideal: 

  • Waardebon ter waarde van €25,- voor €9,95 

  • Waardebon ter waarde van €50,- voor €19,95 

  • Waardebon ter waarde van €75,- voor €29,95 

  • Waardebon ter waarde van €100,- voor €39,95”. 

Onderaan rechts, onder “Grote kleine letters”, onder meer “Minimaal bestedingsbedrag:  

  • €37,50 bij de waardebon van €25,- 

  • €75,- bij de waardebon van €50,- 

  • €110,- bij de waardebon van €75,- 

  • €145,- bij de waardebon van €100,-”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klager deelde mee dat de korting van 60% zowel in de tekst als op de foto duidelijk wordt aangegeven maar dat in de “grote kleine letters” dan vermeld staat dat er naast het bedrag van de kortingsbon een ander minimum bestedingsbedrag is. Hij maakte berekeningen op basis daarvan en kwam tot een percentage rond de 40%”.  
Dat lijkt hem duidelijk en gewild een misleidend kortingspercentage doorgeven en afficheren om de klanten tot een impulsaankoop te verleiden. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van het reclamemateriaal in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de promotionele e-mail in kwestie in zijn onderwerp onder meer “Waardebon voor Hunkemöller” vermeldt en in de tekst onder meer “Waardebon voor Hunkemöller” en “€ 25,00 (doorgestreepte prijs) € 9,95”, zonder een percentage te vermelden.  

Zij heeft tevens vastgesteld dat bij de weergave van de promotie op de website van de adverteerder onder “Waardebon voor Hunkemöller” onder meer het volgende te lezen staat: “Waardebon ter waarde van 25, 50, 75 of 100 euro te besteden op het hele assortiment van Hunkemöller: stijlvolle lingerie van hoge kwaliteit”, met daaronder “€ 25,00 (doorgestreepte prijs) € 9,95” en “korting 60%”.  

De Jury heeft tenslotte vastgesteld dat meteen onder de bijhorende foto met drie vrouwen en rechts bovenaan in een rood kadertje “60%” enerzijds aan de linkerkant onder “Multideal” wordt aangegeven welke promotieprijs dit percentage oplevert voor de aankoop van de verschillende waardebonnen en anderzijds aan de rechterkant onder “Grote kleine letters” onder meer in het vet “Minimaal bestedingsbedrag” en de respectievelijke minimale bestedingsbedragen voor de verschillende waardebonnen staan vermeld.  

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat het in casu voldoende duidelijk is dat het vermelde kortingspercentage betrekking heeft op de aankoopprijs van de waardebonnen en dat met name niet de indruk wordt gewekt dat dit percentage de uiteindelijke aankoopprijs van de kleding zelf betreft.  

Zij is derhalve van oordeel dat het reclamemateriaal in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen