Sixt 20-12-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: SIXT

Product-Dienst / Produit-Service: Autoverhuur

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een gezin dat met een volgeladen wat oudere kleine auto met dakkoffer op skivakantie gaat. Het gezin gaat in een tankstation iets drinken. De zoon vraagt daar binnen “Wilt oma niks?”. De oma was tot dan toe niet in beeld en blijkt in de dakkoffer te liggen met een deken en een kruiswoordraadselboekje en krijgt een koffie aangeboden van de vader. Als het gezin terug vertrekt komt de tekst in beeld “Comfortabel op skivakantie?”. Aan het einde van de spot komt het gezin in beeld bij een vestiging van de adverteerder terwijl een grotere auto voorrijdt. Voice-over: “Huur nu een comfortabele BMW vanaf 39 euro per dag.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager getuigt dit van een totaal gebrek aan respect voor de mens in het algemeen en oudere mensen in het bijzonder.
Daarnaast is dit volgens hem een gevaarlijk voorbeeld voor kinderen die op die manier het idee krijgen dat iemand in een koffer steken ongevaarlijk is.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is van mening dat de spot aan de hand van een duidelijk overdreven en absurde situatie beoogt een commerciële boodschap over te brengen omtrent het comfort van de huurauto’s van de adverteerder en dat deze insteek duidelijk blijkt uit de spot.

In deze context is de Jury van mening dat de gemiddelde consument de spot niet zal opvatten als getuigend van een gebrek aan respect voor (oudere) personen.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot niet indruist tegen de menselijke waardigheid en evenmin van aard is om een bepaalde categorie van personen te denigreren.

Gelet op het voorgaande, is de Jury eveneens van mening dat de spot niet van aard is om door jongere of oudere personen letterlijk te worden genomen.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot evenmin van aard is om (jongere of oudere) personen aan te sporen tot gevaarlijk of onveilig gedrag.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen