SIXT 19-09-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: SIXT

Product-Dienst / Produit-Service: Autoverhuur

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De TV-spot toont een gezin (vader, moeder en drie kinderen) waarvan alle leden rood haar hebben, terwijl ze gehaast heen en weer door een treinstation lopen, zoekend naar het juiste perron.
Als ze in de juiste trein zijn beland, blijkt dat een zwartharig jongetje bij vergissing is meegenomen in de plaats van de jongste roodharige dochter. De ouders kijken elkaar verschrikt aan en springen in paniek weer op.
Vervolgens komt het gezin in beeld bij een vestiging van de adverteerder terwijl een grote gezinsauto voorrijdt.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt het zeer discriminerend dat roodharige mensen in de media steeds weer “grappig bedoeld” worden voorgesteld als “underdogs” of “losers” of als dom, sullig, lelijk, … Volgens hem bevestigt deze reclame weer eens het stereotiepe beeld dat men ophangt van roodharigen – nooit de held, altijd de loser – en gaat het om een voorbeeld van de sociaal aanvaarde discriminatie ten aanzien van hen. Hij vraagt zich af hoe ouders hun roodharig kind moeten laten opgroeien met een gezonde dosis zelfvertrouwen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is van mening dat de spot op humoristische wijze een gemiddeld gezin in beeld brengt in een hectische situatie, zonder echter dit gezin negatief in beeld te brengen.

Zij is tevens van mening dat de haarkleur in de spot slechts wordt gebruikt om duidelijk te maken dat het om één en dezelfde familie gaat, en dat geen negatieve eigenschappen in verband worden gebracht met de haarkleur van de personen in deze spot.

De Jury is derhalve van mening dat de reclame zich niet negatief uitspreekt over roodharige personen en hen evenmin kleinerend in beeld brengt.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen