Sixt 08-11-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: SIXT

Product-Dienst / Produit-Service: Autoverhuur

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De eerste spot, ‘Birds’, toont een grote groep mannen in grijze maatpakken en met aktentassen die met veel interesse een wagen aan het bekijken zijn die voor een kantoorgebouw staat geparkeerd. Twee vrouwen, eveneens in zakelijke kledij, komen uit het gebouw gewandeld. Als ze de groep mannen ziet, zegt de ene vrouw: “Ai, ai, ai. Altijd hetzelfde met de 7-reeks.”, en jaagt ze de mannen weg met handgebaren en: “Hey, kss, kss, kss.”. De mannen verwijderen zich snel van de wagen en de twee vrouwen stappen in.
Voice-over: “Huur je goesting met je favoriete BMW, tegen aantrekkelijke prijzen, bij Sixt.”
Tekst op het scherm:
“Huur je goesting.
*Voorbeeld voertuig.”

De tweede spot, ‘Road Trip’, toont drie kinderen die vrolijk naar een cabrio met twee zitplaatsen lopen die op de oprit van een huis staat geparkeerd. De zoon zegt eerst enthousiast: “Wauw!”, maar stelt zich dan beteuterd de vraag “Hoe gaan we daar allemaal in passen?”, waarop de moeder, terwijl ze naast de vader in de wagen aan het stuur plaatsneemt, zegt: “Dat legt oma wel uit dit weekend.”. Hierna ziet men de grootmoeder vanuit een raam op de verdieping van het huis naar haar kleinzoon zwaaien en de ouders wegrijden.
Voice-over: “Huur je goesting met een BMW Z4. Beschikbaar vanaf €86/dag bij Sixt.”
Tekst op het scherm:
“BMW Z4 vanaf €86/dag*
Huur je goesting.
*Verhuur van minimaal 7 dagen. Voorbeeld voertuig. Ga voor de actievoorwaarden naar sixt.be”

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De eerste klager verwees met betrekking tot de eerste spot naar het feit dat een bazige vrouw een groep mannen rond een wagen verjaagt. Volgens hem is dit respectloos en beledigend naar mannen toe, en was de spot binnen de twee dagen uit rotatie genomen en had de adverteerder zich zwaar moeten verontschuldigen mocht deze spot zijn gemaakt met een man als eigenaar van de wagen die een groep vrouwen verjaagt.

2) De tweede klager deelde met betrekking tot de tweede spot mee dat er geadverteerd wordt dat je een BMW Z4 kan huren maar dat er in België helemaal geen Z4 beschikbaar is om te huren en dat je daarvoor dan al naar Nederland moet gaan.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de beide betrokken spots van de campagne in kwestie en van de respectievelijke klachten die daarop betrekking hebben.

Wat de eerste klacht en de spot ‘Birds’ betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze een groep mannen in klassieke kantoorkledij toont die rond een wagen getroept staan en als een zwerm vogels uiteengejaagd worden door een eveneens zakelijk geklede vrouw.

De Jury is van mening dat deze reclame zich beperkt tot het inspelen op bestaande stereotypes en clichébeelden, met name door deze om te draaien en aldus veeleer in het belachelijke te trekken.

Zij is tevens van mening dat het humoristische gebruik van overdrijving in een fictionele context duidelijk uit de spot blijkt en dat deze met name niet van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk te zullen worden opgevat als een realistische afspiegeling van wenselijke man-vrouwverhoudingen of als een na te volgen voorbeeld.

In deze context, is de Jury van mening dat de spot in kwestie niet van aard is om een bepaalde groep personen te denigreren, laat staan om bij te dragen tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Wat de spot ‘Road Trip’ betreft en de tweede klacht dat er in België helemaal geen Z4 beschikbaar zou zijn om te huren, heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het model in kwestie beschikbaar is in de SIXT-vestiging Brussel Luchthaven en heeft zij kennisgenomen van de schermafbeelding van een boekingsverzoek via zijn website dat hij ter staving hiervan toevoegde.

Zij is in dit verband van mening dat de reclame ook niet beweert dat het getoonde type wagen in alle Belgische vestigingen van de adverteerder beschikbaar zou zijn.

De Jury heeft derhalve evenmin opmerkingen geformuleerd met betrekking tot het in de tweede klacht aangehaalde punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen