Selexion 10-09-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: SELEXION

Product-Dienst / Produit-Service: Apple iPad met Pencil

Media / Média: Andere (folder)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie in de folder van de adverteerder toont links een afbeelding van een iPad, rechts een afbeelding van een pencil met daarbij de tekst “GRATIS Apple Pencil” en tussen beide afbeeldingen een plusteken.
Onder deze afbeeldingen het volgende:
“399,99
APPLE
iPad Wifi
• 9.7” retina display
• 32GB intern geheugen
• Touch ID
• Compatibel met Apple Pencil 1ste generatie”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar de promotie in de folder en deelde mee dat de iPad bij Apple zelf €359 kost. Hij haalde aan dat men hier dus €40 meer betaalt, waardoor men toch €40 betaalt voor de Apple Pencil (deze kost €99) terwijl er letterlijk gratis staat.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie in kwestie gewag maakt van een gratis Apple Pencil bij aankoop van een bepaalde Apple iPad voor de prijs van 399 euro.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de klager aanhaalt dat in casu echter sprake is van een meerprijs voor de betrokken iPad zodat de Pencil niet als gratis kan worden beschouwd.

In dit verband heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat na onderzoek is gebleken dat deze advertentie getroffen was door een opmaakfout.

In deze context is de Jury van oordeel dat de betrokken advertentie van aard was om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van het bestaan van een bepaald prijsvoordeel en ten onrechte de term “gratis” gebruikte.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 5 en 10 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds na ontvangst van de klacht met onmiddellijke ingang maatregelen heeft genomen door met name het product op zijn centrale website offline te halen en aan zijn handelaars een erratum te bezorgen.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen