Selected Wines 20-06-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: SELECTED WINES

Product-Dienst / Produit-Service: Limoncello Pallini

Media / Média: E-mailing

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De e-mail met als onderwerp “Jaarlijkse braderijstunt Selected Wines” bevat onder meer de volgende tekst inzake een “LIMONCELLO PALLINI SIMPLY THE BEST – ACTIE”:
“Win handgeschilderde keramieke Limoncelloglaasjes van Pallini!”;
“De 4 personen met de meest gedronken Limoncello Pallini shots of bestelde Limoncello Pallini flessen (tellen voor 10 shots) ontvangt een set van 6 handgeschilderde Limoncelloglaasjes Pallini!
Aankopen in groep mogen gecumuleerd worden.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager beloont deze actie degene die het grootste aantal shotjes limoncello drinkt. Dit zet volgens hem duidelijk aan tot overmatig alcoholgebruik.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

Zij heeft vastgesteld dat de promotionele e-mailing een actie aankondigt waarmee beschilderde glaasjes van een limoncello-merk kunnen worden gewonnen onder meer door het meeste shots van deze limoncello te drinken.

Zij heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder waarin wordt gewezen op het feit dat tevens aan de actie kan worden deelgenomen louter door flessen van het merk aan te schaffen, zonder deze daarom ook meteen te nuttigen.

De Jury is desalniettemin van mening dat de reclame wel degelijk als hoofdboodschap brengt dat men zijn winstkansen kan verhogen door een grotere hoeveelheid alcoholhoudende dranken te consumeren en dat het loutere feit dat er een alternatieve wijze van deelname wordt vermeld in casu niet van aard is om hieraan afbreuk te doen.

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame een onverantwoordelijke en overmatige consumptie van de gepromote alcoholhoudende drank aanmoedigt en derhalve strijdig is met artikel 3.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen