SEB – Rowenta 02-05-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: SEB

Product-Dienst / Produit-Service: Rowenta stofzuiger

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De TV-spot toont ouders die ’s avonds thuiskomen terwijl de kinderen de kamer aan het stofzuigen zijn waarin zij een kussengevecht hebben gehouden, waarna de gepromote stofzuiger wordt gepresenteerd.
Aan het einde van de spot zegt de commentaarstem: “Maak kans op 1 jaar huishoudhulp via rowenta.be.”.
Tekst op scherm: “Win 1 jaar huishoudhulp – Deelnamevoorwaarden op rowenta.be”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat vermeld wordt dat men gratis een huishoudhulp als cadeau krijgt. Hij vindt het beledigend dat huishoudhulpen als gebruiksvoorwerpen worden benaderd.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie waarin ouders worden getoond die ’s avonds thuiskomen terwijl de kinderen de kamer aan het stofzuigen zijn waarin zij een kussengevecht hebben gehouden.

De Jury is van mening dat de spot zich niet negatief uitlaat over huishoudhulpen, maar slechts aan het einde wijst op het feit dat men via de website van de adverteerder kans kan maken op 1 jaar huishoudhulp.

De Jury is eveneens van mening dat de gemiddelde consument deze spot niet zal interpreteren als een aantasting van de menselijke waardigheid van huishoudhulpen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om een bepaalde beroepsgroep te kleineren of in diskrediet te brengen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot TV en question qui montre des parents qui rentrent le soir à la maison alors que les enfants sont en train de passer l’aspirateur dans la chambre où ils ont fait une bataille de coussins.

Le Jury est d’avis que le spot ne s’exprime pas de manière négative sur les aides ménagères, mais mentionne, à la fin du spot, le fait qu’on peut gagner un an d’aide ménagère via le site web de l’annonceur.

Le Jury est également d’avis que le consommateur moyen ne va pas interpréter ce spot comme une atteinte à la dignité humaine des aides ménagères.

Le Jury a donc estimé que la publicité n’est pas de nature à dénigrer ou à discréditer une certaine catégorie professionnelle.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen