Scarlet 23-10-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: SCARLET

Product-Dienst / Produit-Service: Scarlet mobile

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont vier mensen die naast elkaar op een bank op het perron naar hun smartphone aan het kijken zijn. Ze krabben gelijktijdig aan hun neus en lachen nadat ze gelijktijdig een berichtje krijgen.
VO: “Ja, we doen allemaal hetzelfde, maar we betalen niet allemaal hetzelfde.”
Vervolgens verschijnen na elkaar icoontjes van een smartphone, een smartphone met tekstvakje en “4G” in een rode cirkel op het scherm met plustekens ertussen, gevolgd door “= 8€ per maand”.
VO: “Mobiele abonnementen van Scarlet: bellen, sms’en, data, al voor 8€ per maand. Waarom meer betalen?”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat de adverteerder in deze reclame voor een mobiel abonnement zegt: onbeperkt sms’en, bellen en 4GB mobiel voor €8 per maand. Volgens hem klopt dit echter niet en zou dit €18 per maand moeten zijn. Het abonnement Scarlet Red is immers €8 per maand en slechts 500MB. Scarlet Hot is €18 per maand en dan is het 4GB. Hij heeft de reclame meerdere keren bekeken en ziet echt niet in hoe dit kan worden verklaard: volgens hem staat er duidelijk 4GB voor €8 per maand.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vooreerst vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat in de klacht wordt aangehaald, het volgende wordt gezegd door de voice-over: “Mobiele abonnementen van Scarlet: bellen, sms’en, data, al voor 8€ per maand.”.

De Jury is van mening dat de reclame aldus voldoende duidelijk aangeeft dat deze betrekking heeft op de verschillende mobiele abonnementen van de adverteerder en in dit verband een vanaf-prijs vermeldt.

Zij is tevens van mening dat voldoende duidelijk uit de spot blijkt dat de vermelding “4G” in een rode cirkel naar het netwerk in het algemeen en niet naar het datavolume van een specifiek abonnement verwijst.

De Jury is derhalve van oordeel dat de tv-spot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen