SBS Belgium – Vier 08-06-2016: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: SBS BELGIUM

Product-Dienst / Produit-Service: Vier – ‘Mijn Lief is Vrijgezel’

Media / Média: Internet, TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De campagne omvat twee filmpjes.

Vooreerst werd een filmpje verspreid via sociale media waarin amateuristisch lijkende beelden te zien zijn van een luidruchtig ruziënd koppel aan een auto op de Grote Markt van Diest, onder de ogen van voorbijgangers en terrasbezoekers.
De vrouw gooit de kleren in de zakken die ze vasthoudt op de grond. Terwijl de man de kleren bijeenraapt, haalt de vrouw een gitaar uit een gitaarkoffer, doet haar schoenen uit en klimt op de auto. Vervolgens slaat ze het instrument en de voorruit stuk. De vrouw wandelt weg, gevolgd door de man.
Op de achtergrond geeft een mannenstem geamuseerd commentaar en is een huilend kind te horen.

Vervolgens werd zowel online als op TV een promotiefilmpje uitgezonden dat professionele beelden van dezelfde scène bevat, met vermelding van het logo van Vier en “Love and Marriage” als achtergrondmuziek.
Voice-over: “Flirten kan ernstige gevolgen hebben. Mijn lief is vrijgezel. Vanaf juni nieuw op Vier.”
Tekst op scherm: “Het begon … als een uitdagend spel. Diest, 27 mei 2016 – Mijn lief is vrijgezel Vanaf juni nieuw”.
Op het einde rolt de volgende tekst voorbij onderaan het scherm terwijl deze ook snel wordt uitgesproken door de voice-over: “Opgepast bespreek aandachtig de spelregels. Bijwerkingen kunnen bestaan uit overmoed en een gevoel van onschendbaarheid. Geen langdurig geflirt zonder uitdrukkelijke toestemming. Niemand raakte gewond bij het filmen van dit spotje, afgezien van de virale reactie op sociale media.”

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager maakt de adverteerder op een ongepaste manier reclame, aangezien hij agressie viraal wenst te zien gaan als stunt ten behoeve van een nieuw tv-programma.
Nu de ware toedracht gekend is, lijkt dit hem op zijn minst ongepast en wansmakelijk.
Hij haalt tevens aan dat men wenende kinderen op de achtergrond kan horen, en ouders die schreeuwen dat er wel kinderen aanwezig zijn. Hij vindt dat onze kinderen al voldoende met geweld geconfronteerd worden.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft er nota van genomen dat op vrijdagnamiddag 27 mei 2016 om 16u opnames van een promotiefilmpje werden gemaakt te Diest in het raam van een promotiecampagne voor het TV-programma “Mijn Lief is Vrijgezel”, waarin een vrouw moet proberen te achterhalen welke van vier mannen in werkelijkheid vrijgezel is.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat:

  • enerzijds een filmpje met beelden van deze opnames kort na de opnames online viraal werd verspreid op vraag van en met medewerking van de adverteerder;
  • anderzijds beelden van deze opnames werden gebruikt in een onthullend promotiefilmpje dat de adverteerder nadien online en op TV uitzond.

De Jury heeft kennis genomen van deze beide filmpjes die deel uitmaken van de promotiecampagne in kwestie.

Zij heeft vastgesteld dat in beide filmpjes beelden te zien zijn van een luidruchtig ruziënd koppel aan een auto op de Grote Markt van Diest, onder de ogen van voorbijgangers en terrasbezoekers, waarbij de vrouw de kleren in de zakken die ze vasthoudt op de grond gooit en een gitaar stukslaat op de voorruit van de auto.

Zij is van mening dat de beelden op een realistische wijze ernstig partnergeweld in beeld brengen, te meer daar het virale filmpje geen enkele aanduiding geeft over het feit dat dit kaderde binnen een commerciële promotiecampagne. Dat het hier gaat om verbaal geweld en de vernieling van bezittingen, eerder dan fysiek geweld, verandert naar de mening van de Jury bovendien niets aan deze vaststelling.

Zij is eveneens van mening dat het getoonde partnergeweld niet in verhouding staat tot de inhoud van het programma dat de adverteerder beoogt te promoten.

De Jury is van mening dat aldus nodeloos geweld wordt gebruikt en een gewelddadige en antisociale gedraging wordt getolereerd en gebanaliseerd in een commerciële communicatie.

Zij is tevens van mening dat de humoristische aspecten van het promotiefilmpje in casu niet van aard zijn om hier afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de filmpjes in kwestie beide strijdig zijn met artikel 4, alinea 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punt 5 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om beide filmpjes niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de verspreiding van het virale filmpje heeft stopgezet.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen