Sanofi – Tusso Rhinathiol 12-02-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: SANOFI

Product-Dienst / Produit-Service: Tusso Rhinathiol

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Tv-spot toont een man die ’s nachts in bed aan het hoesten is. Hij neemt een tablet van het product en er komt een kat uit zijn keel gekropen.
VO: “Kriebelt er iets in je keel? Dankzij zijn doeltreffende werking verlicht Tusso Rhinathiol de droge hoest en blijft tot 5 uur lang werken. Tusso Rhinathiol. Bevrijd je van je hoest.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt het degoutant dat de reclame een kat toont die uit de mond van een man die droge hoest heeft springt. Volgens hem is deze spot wansmakelijk, niet zinvol en trekt hij op niets, ook niet voor kinderen. Hij deelde tevens mee dat dit ook niet correct is ten opzichte van katten en niet realistisch in de wereld van katten en mensen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot voor een geneesmiddel tegen droge hoest om de eigenschappen van het product in kwestie te illustreren een kat toont die uit de keel van een man kruipt.

Volgens de Jury toont de spot een duidelijk fictieve scène die niet aanzet tot onrespectvol gedrag ten aanzien van dieren en evenmin van aard is om een verkeerd beeld ten aanzien van hen te scheppen.

De Jury is tevens van mening dat de betrokken spot niet van aard is om door de gemiddelde consument als choquerend of misplaatst te worden opgevat.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen