Samsung – Proximus 30-01-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: SAMSUNG – PROXIMUS

Product-Dienst / Produit-Service: Samsung smartphone met Proximus abonnement en speaker

Media / Média: Internet (website), Andere (verkooppunt)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De reclame op de website van Proximus toont links een afbeelding van het product met daaronder onder meer:
“Promo
– Smartphone aan verlaagde prijs met abonnement gedurende 24 maanden
– Gratis Harman Kardon Onyx Studio 5 (t.w.v. €229)”.
Rechts onder “Samsung Galaxy Note9 Black” onder meer:
“Smartphone met abonnementen (met ernaast de doorgestreepte prijs van €999,99)
“+ DataPhone 2.5 GB – €25 x 24 maanden”
“+ Mobilus M (met ernaast de prijs/maand)”.

De reclame op de website van Samsung toont onder meer de smartphone in kwestie met daarbij de tekst:
“Proximus promotie: Ontvang een Harman Kardon Onyx Studio 5 Bluetooth speaker bij aankoop van een Galaxy Note9”.

Het reclamemateriaal van Samsung dat verspreid werd in het Proximus-verkooppunt bevat een afbeelding van de speaker in kwestie met daarbij de tekst:
“Ontvang een Harman Kardon Onyx Studio 5 – Waarde : €229.99 – bij aankoop van een Galaxy S9 / S9+ / Note9*”.
Onderaan de afbeelding in kleine letters:
“Actieperiode: 03/12/2018 – 31/12/2018
Actievoorwaarden: www.samsung.com/be/promotions
*Note9 in combinatie met Proximus abonnement”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar de eindejaarspromotie van Proximus voor de Samsung Galaxy Note9 waarbij een gratis bluetoothspeaker ter waarde van €229 beloofd werd. Hij haalde aan dat alle promo-uitingen enkel vermeldden: “Proximus promotie: Ontvang een Harman Kardon Onyx Studio 5 Bluetooth speaker bij aankoop van een Galaxy Note9”.
Het is pas bij het willen inschrijven op de actie, na aankoop van een toestel van €999 aan volle prijs, dat het duidelijk werd dat er gesproken wordt over een “contract” in de bijzondere voorwaarden. In de bijzondere voorwaarden wordt niet duidelijk gemaakt dat dit om een nieuw contract moet gaan. Hij en zijn gezinsleden zijn immers allemaal reeds klant bij Proximus.
De belofte van een gratis speaker was voor hem de reden om bij Proximus dit toestel aan te kopen, en hij vindt de reclame misleidend.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame-uitingen in kwestie en van de klacht inzake de voorwaarden waaronder de gratis speaker in kwestie verkregen kon worden die daarop betrekking heeft.

Zij heeft naar aanleiding van de klacht met name reclame-uitingen onderzocht zowel van de adverteerder Proximus als van de adverteerder Samsung.

Met betrekking tot de reclame-uiting op de website van adverteerder Proximus:

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website van Proximus links een afbeelding van het product toont met daaronder onder meer:
“Promo
– Smartphone aan verlaagde prijs met abonnement gedurende 24 maanden
– Gratis Harman Kardon Onyx Studio 5 (t.w.v. €229)”.
Rechts onder “Samsung Galaxy Note9 Black” onder meer:
“Smartphone met abonnementen (met ernaast de doorgestreepte prijs van €999,99)
“+ DataPhone 2.5 GB – €25 x 24 maanden”
“+ Mobilus M (met ernaast de prijs/maand)”.

Zij is van mening dat deze reclame-uiting voldoende duidelijk aangeeft dat wordt geadverteerd voor een gezamenlijk aanbod bestaande uit een Samsung Galaxy Note9 smartphone aan verminderde prijs met een DataPhone 2.5 GB optie en een bepaald mobiel abonnementstype en dat de gratis speaker wordt verkregen bij intekening op dit gezamenlijk aanbod.

De Jury is tevens van mening dat deze werkwijze niet ongebruikelijk is in de telecomsector en dat haar voorstellingswijze in casu evenmin afwijkt van de gebruikelijke gang van zaken.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame-uiting op de website van adverteerder Proximus niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren ten aanzien van de adverteerder Proximus op dit punt.

Met betrekking tot de reclame-uiting op de website van adverteerder Samsung en diens reclamemateriaal in het Proximus-verkooppunt:

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website van Samsung onder meer de smartphone in kwestie toont met daarbij de tekst: “Proximus promotie: Ontvang een Harman Kardon Onyx Studio 5 Bluetooth speaker bij aankoop van een Galaxy Note9”.

Zij heeft tevens vastgesteld dat verder in de tekst weliswaar wordt verwezen naar “het GSM-nummer waarop het Proximus contract is afgesloten” en dat onderaan de pagina, onder “Voorwaarden” en bij doorklikken op de knop “FAQs” een document met “bijzondere actievoorwaarden” kan worden geraadpleegd waarin onder meer te lezen staat: “Bij aankoop van een promotiemodel Galaxy Note9 in combinatie met een Proximus contract ontvang je tijdelijk een Harman Kardon Onyx Studio 5 Bluetooth speaker ter waarde van €229.”, maar is van mening dat aldus onvoldoende uit de reclame op de website van Samsung blijkt dat dient te worden ingetekend op een specifiek gezamenlijk aanbod bestaande uit een Samsung Galaxy Note9 smartphone aan verminderde prijs met een DataPhone 2.5 GB optie en een bepaald mobiel abonnementstype bij Proximus.

Wat het reclamemateriaal van Samsung dat verspreid werd in het Proximus-verkooppunt betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze een afbeelding van de speaker in kwestie bevat met daarbij de tekst: “Ontvang een Harman Kardon Onyx Studio 5 – Waarde : €229.99 – bij aankoop van een Galaxy S9 / S9+ / Note9*”.

Zij heeft tevens vastgesteld dat de asterisk verwijst naar de vermelding in kleine letters: “*Note9 in combinatie met Proximus abonnement”, maar is van mening dat deze vermelding in casu niet alleen te klein is om voldoende de aandacht van de consument te vestigen op deze essentiële voorwaarde die specifiek voor het betrokken model smartphone geldt, maar bovendien evenmin van aard is om voldoende duidelijk te maken dat dient te worden ingetekend op het voormelde specifieke gezamenlijk aanbod om aanspraak te kunnen maken op de promotie.

De Jury is derhalve van oordeel dat beide onderzochte reclame-uitingen van de adverteerder Samsung van aard zijn om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de toepassingsvoorwaarden van de promotionele actie en met name het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, wat strijdig is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder Samsung derhalve verzocht om de beide reclames in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclames niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen