Roularta Media Group – Trends 27-10-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ROULARTA MEDIA GROUP 

Product-Dienst / Produit-Service: Trends 

Media / Média: E-mailing, Internet (website) 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De e-mailing bevat onder meer de vermelding “Trends aan € 1/maand”, een knop “Abonneer nu” en daaronder de vermelding “*betaling per maand, de eerste maand aan promotarief”. 

Als men op “Abonneer nu” klikt, komt men op een pagina terecht met onder meer de volgende tekst: 
“Trends compleet  
25,00 (doorgestreepte prijs) 
1,00/maand* 
Abonneer nu 
*betaling per maand, de eerste maand aan promotarief”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klager vindt dit soort werving behoorlijk misleidend. In werkelijkheid gaat het dus om de eerste maand aan 1 € (en daarna 25 euro per maand) en dat is iets helemaal anders dan 1,00/maand. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de e-mailing met de aanbieding “Trends aan € 1/maand” en van de klacht die hierop betrekking heeft. 

Zij heeft vastgesteld dat de e-mailing zelf en de landingspagina als men op de knop “Abonneer nu” in de e-mail klikt, de volgende vermelding bevatten: “*betaling per maand, de eerste maand aan promotarief”.  

Volgens de Jury wordt een nieuwe abonnee op die manier voldoende geïnformeerd dat de promotieprijs van 1 euro/maand niet voor de hele duur van het abonnement geldt, wat een gemiddelde consument volgens haar ook niet zou verwachten op basis van de reclame in kwestie.  

De Jury is tevens van mening dat een eventuele verwarring rond het aantal maanden aan de prijs van 1 euro die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de uitdrukking “per maand” (/maand) in casu voldoende wordt weggenomen door de herhaaldelijke en duidelijke verwijzing naar het feit dat deze promotieprijs slechts voor de eerste maand geldt.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt. 

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen