Roularta Media Group – Knack 19-03-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ROULARTA MEDIA GROUP

Product-Dienst / Produit-Service: Knack

Media / Média: Magazine

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De reclame voor een abonnement op het magazine bestaat onder meer uit een gedeelte met als titel “3 redenen om nu ‘JA’ te zeggen” met daaronder de volgende punten:
“1) U leest Knack eerst 1 maand (4 weken) voor 1 euro.
2) Daarna krijgt u 18 maanden lang 50% korting: u betaalt slechts 12,75 euro per maand. U betaalt dan slechts 3,06 euro per nummer in plaats van 6,10 euro. Dit aanbod is bovendien maandelijks opzegbaar.
3) Als u vóór 21 maart reageert, krijgt u een set bluetooth-oortjes als welkomstgeschenk, boven op uw 50% korting.
(afbeelding van het product in kwestie)
– Uitmuntend geluid in digitale kwaliteit.
– Stabiel en comfortabel tijdens het bewegen, valt niet uit de oren.
– Strak design, stijlvol en toch discreet.
– Werkt met elk apparaat uitgerust met bluetooth.
– Handig op te laden via de bijgeleverde powerbox.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager lijkt de afbeelding in de reclame de kenmerkende AirPod bluetooth-oortjes van Apple weer te geven. Hierop wijzen volgens hem voornamelijk de cirkelvormige, zilverkleurige onderkant, de vorm van de oortjes zelf, inclusief zwarte inkepingen en de “bijgeleverde powerbox” om de oortjes mee op te laden. In werkelijkheid gaat het over een ander merk oortjes dat er veel overeenkomsten mee heeft. Hij meent dat het aanbod de ontvanger onvoldoende informatie verstrekt om het “gratis” product te identificeren en zo te onderscheiden van de Apple-oortjes. Zowel de afbeelding als de omschrijving in tekst blijven (bewust) vaag. Hierdoor wordt de gemiddelde consument misleid. Niet iedereen is namelijk op de hoogte van de (meer gedetailleerde) technische specificaties van de Apple bluetooth-oortjes en de replica’s lenen zich steeds beter tot misleiding. Gelet op de marktwaarde van de AirPod-oortjes zal de consument volgens de klager snel pragmatisch redeneren en zonder veel talmen op het aanbod ingaan. Ook wanneer de reclame de gemiddelde consument niet per se misleidt, vindt hij het onfatsoenlijk geen meer specifieke gegevens mee te delen over de “set bluetooth-oortjes”.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de met de reclame aangekondigde promotionele actie betrekking heeft op een abonnement op het tijdschrift aan verminderde prijs, met daarbij een set bluetooth-oortjes als bijkomend welkomstgeschenk als men voor een bepaalde datum reageert.

De Jury is vooreerst van mening dat de adverteerder in zijn reclame noch beweert, noch laat uitschijnen dat de bluetooth-oortjes die als welkomstgeschenk worden aangeboden van een specifiek hoogwaardig merk zouden zijn, maar zich ertoe beperkt om het op generieke wijze te hebben over “een set bluetooth-oortjes”.

Zij is tevens van mening dat de hoofdboodschap van de reclame duidelijk betrekking heeft op het voordelige abonnement zelf en dat in casu in hoofde van de gemiddelde consument niet de verwachting wordt gecreëerd dat hij daar bovenop – als bijkomende welkomstgeschenk – een gratis set oortjes met een marktwaarde van ongeveer 170 euro zou ontvangen.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de waarde van het promotionele product of zijn gebrek aan ervaring of kennis uit te buiten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen