Roularta Media Group 23-11-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ROULARTA MEDIA GROUP

Product-Dienst / Produit-Service: Knack Koopkrachtdossier

Media / Média: Radio

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw: “Wie durft twijfelen, durft zich afvragen of we ons moeten laten annexeren door Nederland. We kunnen daar nog iets leren over gierigheid.”
Man: “Eh, wij horen liever zuinigheid.”
Vrouw: “Dat gaan we deze winter wel kunnen gebruiken.”
Man: “Antwerpen is toch al bijna van ons.”
Vrouw: “Misschien deze week toch eerst het grote Koopkrachtdossier van Knack lezen. Bespaar zo tot 5.000 euro. Knack, durf twijfelen.”
Man: “Verkopen jullie die Kneck ook in Nederland?”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster haalde aan dat in deze spot (alweer) het stereotiepe beeld over Nederlanders als gierig wordt bovengehaald. Ze voerde aan dat het op deze wijze neerzetten van een groep mensen op basis van afkomst niet meer van deze tijd is, een negatief en onjuist beeld schept en door haar als Nederlandse als racistisch en kwetsend ervaren wordt.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze beoogde om, aan de hand van het absurde idee van een annexatie door Nederland, op humoristische wijze de Nederlanders, die er blijkbaar wel in slagen hun gasverbruik voldoende te beperken, als voorbeeld te stellen, waarvan de Belgen iets kunnen leren, en dit ter promotie van zijn Koopkrachtdossier.

In deze context, is de Jury van mening dat de betrokken radiospot zich weliswaar van een cliché bedient, maar zich daarom nog niet bezondigt aan het negatief neerzetten van een groep mensen op basis van afkomst, zoals de klaagster voorhoudt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om een bepaalde groep personen te discrimineren of te kleineren en evenmin strijdig is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen