Roes Optiek 19-03-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: ROES OPTIEK

Product-Dienst / Produit-Service: Brillen

Media / Média: Andere (verkooppunt)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De afbeelding van de reclame toont de benen van een vrouw met een korte jurk en hoge hakken en een man met een bril die onder de jurk van de vrouw kijkt.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vraagt zich af of dit de boodschap is die we in de maatschappij willen brengen (voyeurisme?, de vrouw als lustobject?) en of dit is hoe we respectvol omgaan met het andere geslacht. Hij haalt aan dat deze reclame metershoog aan de etalage hangt aan een bushalte in een drukke straat en meent dat zulke reclame anno 2019 niet meer kan.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame voor brillen de benen toont van een vrouw met een korte jurk en hoge hakken en een man met een bril die onder de jurk van de vrouw kijkt.

De Jury is vooreerst van mening dat de wijze waarop de vrouw wordt afgebeeld in deze reclame voor mannenbrillen van aard is om haar tot een lustobject te herleiden.

De Jury is tevens van mening dat de reclame van aard is om te kunnen worden gepercipieerd als een goedkeurende verwijzing binnen het kader van een commerciële communicatie naar voyeurisme, een strafrechtelijk sanctioneerbare gedraging.

Rekening houdend met de manier waarop in casu het lichaam van de vrouw en de verhouding tussen de man en de vrouw afgebeeld worden, is de Jury derhalve van oordeel dat de reclame niet alleen de menselijke waardigheid van de vrouw aantast, maar ook van aard is om maatschappelijk laakbaar gedrag te tolereren.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 4, alinea’s 1 en 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 2, 3, 4 en 5 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de reclame in kwestie reeds heeft laten verwijderen.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen