Repertorium

Het Communicatie Centrum heeft haar 8ste editie uitgegeven van het repertorium met de reclamereglementering die in België toepasselijk is op de reclamecommunicatie.

Dit Repertorium is een onmisbaar werkinstrument voor alle reclameverantwoordelijken (adverteerders, reclamebureaus en media) en voor betrokken juristen. Het leent er zich toe om snel te achterhalen welke de bestaande regels zijn en welke hun draagwijdte is op de inhoud van de reclame naar de consument toe.

Commerciële reclame ontwikkelt zich binnen een reglementair kader dat het gevolg is van:

  • een steeds uitgebreidere en beperkendere wetgeving enerzijds,
  • een wil tot zelfdiscipline vanwege de professionelen zelf die geconcretiseerd wordt in ethische codes en regels anderzijds. 

De inhoud van de reclameboodschappen die verspreid worden in de Belgische media wordt in het bijzonder gecontroleerd door de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP).

Het Repertorium omvat derhalve drie delen:

  • het eerste deel is gewijd aan de werking van het controleorgaan voor de reclame, namelijk de JEP
  • het tweede deel gaat over de voornaamste wetteksten op het gebied van reclame 
  • het laatste deel bevat de ethische en autodisciplinaire bepalingen die van kracht zijn in België. 

Deze 8ste editie van het Repertorium bevat de bepalingen die van kracht zijn op 1 oktober 2012.

Meer info ?
Communicatie Centrum vzw
info@cc-cc.be 
Tel: 02 502 70 70