Renson 08-03-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: RENSON

Product-Dienst / Produit-Service: Ventilatie

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Man 1: “Man, man, man, moe dat ik ben.”
Man 2: “Maar daar heb ik geen last van ze. Ik voel mij zo fris als een hoentje.”
Man 1: “Aja, hoe doede gij dat?”
Man 2: “Ik heb ventilatie van Renson.”
Man 1: “Aah.”
Man 2: “Dat zorgt voor gezonde lucht en dankzij mijn verduisterende zonwering slaap ik als een roosje. En mijn vrouw, geen last van hoofdpijn eh.”
Man 1: “Dat moet ik ook hebben.”
VO: “Profiteer nu van onze Batibouwacties op ventilatie en buitenzonwering. Surf naar renson.be of bezoek ons op Batibouw paleis 1 en 4.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt de zin met betrekking tot de hoofdpijn van de vrouw en de reactie daarop een zeer lage en dubbele opmerking, zeer vrouwonvriendelijk. Volgens hem horen dergelijke dingen niet meer thuis in 2017.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie.

Zij is van mening dat deze spot geen beweringen bevat die niet stroken met de geldende fatsoensnormen en dat de toon van de spot niet van die aard is dat vrouwen erdoor in een negatief daglicht worden gesteld.

De Jury is tevens van mening dat de reclame in kwestie niet indruist tegen de menselijke waardigheid en evenmin van aard is om de vrouw te kleineren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet indruist tegen de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen