Renewi 24-05-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: RENEWI

Product-Dienst / Produit-Service: Campagne ‘Renewing Earth’

Media / Média: Radio, Internet (YouTube)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Radiospot 10 sec.:
Voice-over vrouw: “Afval bestaat niet als we 100% recycleren. We zijn goed op weg. Ga mee op renewing.earth.”
Voice-over man: “Renewi, renewing earth.”

Radiospot 30 sec.:
Voice-over: “Afval bestaat niet. Afval bestaat enkel als we het toelaten. Daarom drijft het vandaag rond in onze zeeën. Maar ons afval krijgt ook een nieuw leven. Daarom rijdt Renewi elke dag rond. Daarom denkt Renewi altijd vooruit en maken we de cirkel rond. Elk product als grondstof voor iets nieuws. Rond en rond. Want Renewi stopt nooit. Ga mee op renewing.earth.”

Video:
De camera zoomt in op organisch afval en vervolgens op een draaikolk van water in een plastic flesje. Vervolgens ziet men houten planken veranderen in kleine blokjes die zich om een tak wikkelen waarop bloemen groeien. De camera zoomt uit en men ziet vervolgens deze laatste afbeelding op de oplegger van een vrachtwagen met het logo van de adverteerder en de vermelding “Afval bestaat niet”.
Voice-over en tekst op het scherm:
“Wat je nu ziet … is straks al iets anders, want in oud plastic zit nieuw leven. Maar ook in oud hout, organisch afval en zelfs in vervuilde grond. Elke stroom, 100% circulair. Dat is het doel dat we delen. En samen stoppen we nooit. Want afval bestaat niet. Van afval naar grondstof voor meer zuurstof. Ga mee op Renewing.Earth”.
Op het laatste scherm, onder het logo van de adverteerder en de tekst “Renewing Earth”, zien we dezelfde vrachtwagen en twee andere met gelijkaardige beelden. Daaronder het woord “Renewing”, de volgende woorden op een rij die voorbij scrollen: “Glass / Wood / Plastic / Soil / Organic Waste / Paper / WEEE” en “www.renewing.earth”.
Voice-over: “Renewi, Renewing Earth.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwees naar de reclamespot over hoe de adverteerder claimt de aarde te hernieuwen door afval te verwerken. Ze vraagt of hij de claim “renewing earth” mag gebruiken en of het überhaupt mogelijk is om de aarde te hernieuwen. Naar haar gevoel is dit een veel te grote claim en voelt dit als greenwashing. Volgens haar geeft de adverteerder mensen het gevoel dat ze maar gewoon afval mogen creëren naar believen en dat er geen probleem is dankzij hem, want hij kan de aarde hernieuwen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot en de video met als slogan “Renewi, renewing earth” en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het anoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze met de betrokken campagne beoogt om het grote publiek erover te informeren dat hij actief met de afvalstromen aan de slag gaat om deze terug in te zetten als nieuwe grondstoffen, zonder hierbij echter afvalproductie toe te juichen, en om mensen en andere bedrijven te inspireren en te motiveren om mee te stappen in zijn visie, zonder dat het gebruik van de onvoltooid tegenwoordige tijd in de kernboodschap “Renewing Earth” hierbij volgens hem zou aangeven dat het doel van zijn missie reeds werd bereikt.

De Jury is van mening dat dit opzet ook voldoende blijkt uit de campagne-uitingen in kwestie, die zich er volgens haar immers in voldoende mate toe beperken om de activiteiten en intenties van de adverteerder inzake afvalinzameling, recycling en het leveren van secundaire grondstoffen te illustreren en hierbij de aandacht te vestigen op de relatieve huidige en toekomstige bijdragen inzake milieu waarop deze zich wenst te beroepen.

In deze context is zij derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden met betrekking tot de milieuaspecten of -voordelen van acties die de adverteerder onderneemt ten gunste van het milieu.

Gelet op het voorgaande is de Jury eveneens van oordeel dat de betrokken reclames niet van aard zijn om aan te sporen tot gedragingen of acties die strijdig zijn met de bescherming van het milieu of de indruk te wekken zulke gedragingen of acties goed te keuren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen