Renault – Dacia 11-12-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: RENAULT

Product-Dienst / Produit-Service: Dacia Duster

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont het voertuig in kwestie dat met behulp van de 360° camera tussen twee wagens parkeert. Een man stapt uit om zijn krant te gaan halen waarna de wagen opnieuw vertrekt. We zien vervolgens een vrouw uit een lingeriewinkel komen met haar handen vol pakjes. Haar wagen staat geparkeerd op een aangeduide parkeerplaats naast een zebrapad. Aan de andere kant van het zebrapad bevindt zich een zwarte wagen van het merk geparkeerd op een parkeerplaats. De vrouw stapt in haar wagen met behulp van de handenvrije sleutelkaart.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager ergert zich er telkens mateloos aan en vindt het ook ethisch onverantwoord dat ze het aandurven om zowel voor als na het zebrapad een Dacia Duster SUV te parkeren. Daarmee ontnemen ze het zicht van de overstekende voetgangers (kinderen?) op het overige verkeer.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot het voertuig in kwestie in beeld brengt dat op een bepaald moment geparkeerd staat in een daarvoor voorziene parkeerplaats naast een zebrapad, waarbij een zwart exemplaar van dezelfde wagen op enige afstand aan de andere kant van het zebrapad geparkeerd staat in een daarvoor voorziene parkeerplaats.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de spot in kwestie niet in België gefilmd is maar op internationaal niveau gemaakt is en dat de lijnen/parkeerplaatsen in de spot conform de regels van het land van shooting zijn.

De Jury is van mening dat de reclame aldus geen gedrag weergeeft op de openbare weg waarbij de verkeersregels of de veiligheidsvoorschriften worden overtreden.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen