Recupel 23-08-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: RECUPEL

Product-Dienst / Produit-Service: Recyclage lampen / Recyclage ampoules

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiches tonen glimlachende vrouwen in lampenkostuum die op hun zij liggen, met de tekst “Oude lampen en armaturen hier welkom!”.

///////////

Les affiches montrent des femmes souriantes et couchées sur le côté, en costume d’ampoules, avec le texte « Lampes et armatures usagées bienvenues ici. ».

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat de affiches afbeeldingen van een vrouwenlichaam in combinatie met wegwerpmateriaal bevatten. Volgens haar geeft het vrouwenlichaam geen functionele toevoeging aan de boodschap en is het als minderwaardig object voorgesteld.

//////////

La plaignante a communiqué que les affiches contiennent des représentations de corps de femme en combinaison avec du matériel jetable. Selon elle, le corps féminin n’apporte pas d’ajout fonctionnel au message et il est présenté comme un objet sans valeur.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de visuals van de betrokken affiches vrouwen tonen in lampenkostuums.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de adverteerder met deze reclames de gebruikers uitnodigt om lampen en armaturen binnen te brengen in een containerpark.

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder, om deze heel functionele boodschap op een persoonlijkere en menselijkere manier over te brengen, bewust gekozen heeft om de lampen te laten uitbeelden door vrouwen in een kostuum.

De Jury is van mening dat de sensibiliseringsboodschap van de adverteerder duidelijk blijkt uit de reclames en dat de visuele elementen een rechtstreeks verband vertonen en in verhouding zijn met de boodschap die de adverteerder wil overbrengen.

Zij is tevens van mening dat de affiches de vrouw niet op een negatieve manier of als minderwaardig voorstellen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame en evenmin met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen