Reckitt Benckiser – Dettol 14-10-2020: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: RECKITT BENCKISER 

Product-Dienst / Produit-Service: Dettol 

Media / Média: TV 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De spot toont onder meer een vrouw wiens baby op de vloer aan het kruipen is naar een speeltje waarop de hond heeft gekauwd en de vrouw die het product gebruikt op het aanrecht waarop de zoon een sporttas heeft gelegd.  

VO: “Als je beter kijkt ontdek je nog meer plaatsen waar je Dettol kunt gebruiken. Om 99,9% van de bacteriën en virussen te doden. Ontdek nieuwe plaatsen om Dettol te gebruiken.” 

Tekst op het scherm: 
“Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 1115B Dettol Power & Fresh Antibacteriële Allesreiniger. 15817B Dettol – Power & fresh allesreiniger antibacterieel Sprankelende citroen-trigger.  
Verwijdert 99,9% van de bacteriën 
Probeert het op: vuilnisbakken, manden van huisdieren, sportuitrusting, kinderstoel, afstandsbedieningen en nog veel meer…  
1115B Dettol Ontsmetter Zuiverend Multi-oppervlakken. 15817B Dettol – Power & fresh allesreiniger antibacterieel Sprankelende citroen-trigger. 15717B Dettol – Power & fresh allesreiniger antibacterieel Kersenbloesem-trigger. 15617B Dettol – Power & fresh allesreiniger antibacterieel Katoenfris-trigger. 16017B Dettol – Power & fresh allesreiniger antibacterieel Original-trigger.” 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klager haalde aan dat de adverteerder inzake Dettol steevast claimt dat het 99%+ van de bacteriën doodt. In deze herwerkte versie van de spots vertelt de voice-over echter dat het nu ook 99%+ van de virussen doodt, uiteraard alluderend op de corona-situatie, maar er wordt op geen enkele manier verwezen naar wetenschappelijk materiaal. Volgens hem is de claim van Dettol inzake de virussen niet correct en wordt ingespeeld op de angst van de consument. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting 
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de voice-over van deze spot die reclame maakt voor producten uit het Dettol-gamma voor het reinigen van oppervlakken wel degelijk het volgende vermeldt:  

“Om 99,9% van de bacteriën en virussen te doden.”.  

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er onder meer nota van genomen dat er voor het product Dettol handgel een specifieke toelating werd verleend in het raam van de huidige coronacrisis voor de werking tegen zowel bacteriën als virussen.  

Hoewel de adverteerder aangeeft dat de spray voor het reinigen van oppervlakken evenals alle producten op zijn functionaliteit getest is voor diverse EN normen waaronder het H1N1 virus (type griepvirus) en positief beoordeeld is als biocide ontsmettingsmiddel, beschikt hij momenteel echter niet over een specifieke toelating voor de oppervlakken-reinigingsmiddelen voor virussen behalve voor H1N1.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclamespot in kwestie van aard is om de consument te misleiden op het vlak van de werkzaamheid van het gepromote product door tevens te verwijzen naar het doden van 99,9% van de virussen.  

Hoewel de Jury er tevens nota van heeft genomen dat de spot in kwestie met de hogervermelde bewering reeds dateert van voor de huidige gezondheidscrisis inzake het coronavirus, is zij van mening dat het des te betreurenswaardiger is dat deze spot met deze misleidende bewering inzake het doden van virussen in deze periode verder verspreid is geweest.  

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.  

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder het bijzonder betreurt dat deze bewering als zodanig gepubliceerd werd en dat de verspreiding van de spot in kwestie reeds werd stopgezet. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen