Reckitt Benckiser 15-09-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: RECKITT BENCKISER 

Product-Dienst / Produit-Service: Durex glijmiddel / Gel lubrifiant Durex 

Media / Média: TV 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De spot toont het gezicht van verschillende vrouwen die zuchten of pijn lijken te hebben. Ze nemen vervolgens het product en men ziet hen dan lachend.  
VO: “Dames, waarom moet het daar beneden soms zo ooh voelen? Hoe vochtig we worden hangt af van de tijd van de maand. Daarom is het volstrekt natuurlijk om daar wat hulp bij te willen. 9 van de 10 dames zeggen dat seks lekkerder is met een glijmiddel.”  
Tekst op het scherm: 
“*Consumentenonderzoek: 91% van 2451 akkoord met deze bewering. UK/DUX/1218/0238b 2012. #LadiesLetsLube.” 

////////// 

Le spot montre le visage de différentes femmes qui soupirent ou semblent avoir mal. Elles prennent ensuite le produit et on les voit alors avec le sourire.  
VO : “Les filles, pourquoi supporter de l’inconfort quand on fait l’amour ? Le truc c’est que notre lubrification n’est pas la même au cours du cycle. Et c’est normal. Alors pour les jours sans on n’hésite pas à sortir son lubrifiant. 9 femmes sur 10 estiment qu’il est plus agréable de faire l’amour avec du lubrifiant.” 
Texte à l’écran :  
“*Enquête consommateur : 91% des 2451 sondés ont affirmé cela. UK/DUX/1218/0238b 2012. Les filles, sortons nos lubrifiants.” 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klaagster vraagt om er rekening mee te houden dat er jonge kijkers zijn die totaal geen boodschap hebben aan vrouwen die seks leuker zouden (moeten?) vinden met glijmiddel. Haar zoon van 6 heeft haar hier al meermaals over aangesproken et ze vindt dit niet fijn. Zij vraagt zich af waarom deze reclame niet enkel na 22u uitgezonden wordt. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot ter promotie van een glijmiddel het gezicht van verschillende vrouwen toont die eerst zuchten of pijn lijken te hebben en vervolgens lachen terwijl de voice-over onder meer het volgende zegt: “9 van de 10 dames zeggen dat seks lekkerder is met een glijmiddel.”  

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van mening dat de reclame geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die indruisen tegen de algemeen geldende fatsoensnormen en evenmin van aard is om morele schade te berokkenen aan kinderen of adolescenten. 

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

////////// 

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier. 

Le Jury a constaté que le spot TV qui fait la promotion d’un gel lubrifiant montre le visage de différentes femmes qui d’abord soupirent ou semblent avoir mal et sourient ensuite alors que la voix-off dit entre autres : “9 femmes sur 10 estiment qu’il est plus agréable de faire l’amour avec du lubrifiant.”. 

Compte tenu du contexte social actuel, le Jury est d’avis que la publicité ne contient pas de déclaration ni de représentation visuelle susceptible d’offenser la décence selon les normes couramment admises et n’est pas de nature à causer un préjudice moral à des enfants ou à des adolescents. 

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.  

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel. 

andere beslissingen