Proximus 23-05-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROXIMUS

Product-Dienst / Produit-Service: Proximus TV

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Facebookpost vermeldt bovenaan: “Belgisch profvoetbal integraal, enkel op Proximus TV tot 2020!”.
Daaronder een foto van een voetbalstadion met daarop de tekst: “De Jupiler pro league bekijk je ook de komende drie seizoenen op Proximus TV!”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat Belgisch voetbal niet alleen op Proximus TV te zien is zoals wordt beweerd, maar ook al zeker op Telenet en VOO. Volgens hem gaat het hier om misleiding van de consument op de sociale media.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de post onder meer vermeldt: “Belgisch profvoetbal integraal, enkel op Proximus TV tot 2020!”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat enkel Proximus zowel de wedstrijden uit eerste klasse A, de zogenaamde “Jupiler Pro League”, als de wedstrijden uit eerste klasse B, de “Proximus League” aanbiedt en zodoende de enige is die alle wedstrijden van het Belgisch profvoetbal aanbiedt.

De Jury is derhalve van mening dat de reclame die stelt dat het “Belgisch profvoetbal integraal” enkel op Proximus TV beschikbaar is niet van aard is de gemiddelde consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen