Proximus 21-05-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROXIMUS

Product-Dienst / Produit-Service: Epic Combo

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont de tekst
“OK.
Ge zijt niet verplicht”,
daarna beelden van personen die met hun smartphone bezig zijn en voor de Tv zitten en de woorden “Tag a friend”, “Ge zijt niet verplicht”, “Binge-watch” en “Live”.
Vervolgens:
“Ge zijt niet verplicht om Epic te zijn”
“Maar als ge wilt, kunt ge”
“epic combo” en de symbolen van verschillende apps, waaronder YouTube en Netflix
“Eindeloze data voor je apps
+ Internet thuis
+ TV overal via de app
Voorwaarden op proximus.be/epic
€59/maand”.

VO: “Ok, ge zijt niet verplicht om alles te liken, taggen instagrammen, facebook liven, playlisten, emoji’en en te bellen. Nope, ge zijt niet verplicht om een hele serie te bingewatchen elke nacht. Ge zijt zelfs niet verplicht om het woord bingewatchen te gebruiken. Ge zijt ook niet verplicht om alles live te kijken met uw vrienden of om naar YouTube te koekeloeren in uw kamer, op ’t toilet, op de bus, op ’t straat, in uw open space, de straat, de bus, ’t toilet, uw kamer. Nope, ge zijt niet verplicht om epic te zijn, maar als ge wilt kunt ge. Met Epic combo combineert ge eindelijk eindeloze data voor uw apps, internet thuis en TV overal voor maar € 59 per maand. Proximus.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat er meerdere apps getoond worden in de reclame, waaronder Facebook, Instagram en Spotify, die in werkelijkheid niet meetellen in je databundel, maar dat er ook apps als YouTube en Netflix worden getoond, terwijl deze wel van de databundel afgaan. Dit is volgens haar misleidend aangezien men verwacht dat alle getoonde apps in de reclame niet zullen meetellen in de databundel.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op het feit dat in de Tv-spot bepaalde applicaties en hun symbolen worden vermeld die volgens de klaagster niet in aanmerking zouden komen voor het onbeperkt gebruik binnen het raam van dit pack maar zouden meetellen in de databundel.

Welnu, de Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het gsm-abonnement dat in het pack is inbegrepen, onbeperkte mobiele data bevat voor het gebruik van bepaalde applicaties die door de adverteerder worden gekozen en dat deze met name onder meer zowel Facebook, Instagram en Spotify als YouTube en Netflix omvatten.

Zij heeft tevens vastgesteld dat de Tv-spot verwijst naar de website en dat daar de lijst van applicaties die binnen dit aanbod vallen duidelijk beschikbaar is.

De Jury is derhalve van mening dat de Tv-spot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen