Proximus 19-09-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROXIMUS

Product-Dienst / Produit-Service: Tuttimus

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een jongen die zijn smartphone bekijkt in de kleedkamer van een voetbalclub, met de tekst “Wat ze schrijft”. Tekst op Messenger: “Belgisch voetbal geactiveerd! Ik ken er twee die blij gaan zijn!”.
We zien vervolgens de vrouw in een zetel met de vader, terwijl ze al glimlachend haar laptop sluit, en de tekst “Wat ze bedoelt”.
Vrouwenstem: “Hey Jonathan, Lucas, ja het is nog een beetje aftasten voor mij eh en ik wil jullie mama zeker niet vervangen maar ik wil er wel alles aan doen om gewoon goed overeen te komen. Dus voilà, een voorzetje van mij …” en muziek: “I feel so close to you right now …”.
We zien vervolgens opnieuw de jongen en zijn broer in de kleedkamer, ze kijken elkaar heel tevreden aan en antwoorden “Goeie invalbeurt!” en “Dikken bal”.
VO: “Altijd dichtbij met Tuttimus, de all-in naar jouw goesting. Kies bijvoorbeeld voor onbeperkt Facebook en Belgisch voetbal om als plusmama te scoren en 10 gig data om de tweede helft onderweg te volgen.”

Klacht(en) / Plainte(s)

1) Deontologisch heeft de klager het heel moeilijk met de reclamespot waarin een plusmama, om op een goed blaadje te staan bij haar stiefkinderen, hen een extra geeft bij hun gsm-abonnement. Hier wordt volgens hem promotie gevoerd om stiefkinderen ‘om te kopen’. De relatie tussen plusouders en kinderen is al niet altijd makkelijk, nu wordt de verwachting geschapen dat de kinderen recht zouden hebben op iets extra vanwege de plusouder.

2) Volgens de klager doet de adverteerder uitschijnen dat een plusmama enkel kan scoren door kinderen om te kopen met tv. Plusmama zijn draait hier helemaal niet rond en heeft alles te maken met het zorgen voor en het geven van liefde voor de kinderen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de spot in kwestie waarin een vrouw aan de kinderen van haar partner meldt dat ze Belgisch voetbal geactiveerd heeft als TV bonus in het Tuttimus abonnement.

Volgens de Jury gaat het hier over een gebaar van de vrouw om haar aandacht voor de kinderen te tonen veeleer dan, zoals de klagers aanhalen, over een poging om de kinderen om te kopen.

De Jury is van mening dat de relatie tussen de vrouw en de kinderen binnen dit nieuw samengestelde gezin respectueus en gevoelsvol wordt geschetst en dit om de slogan “Altijd dichtbij met Tuttimus” te illustreren.

De Jury is ook van mening dat de reclame het kopen van de dienst in kwestie niet in verband brengt met de kwaliteit van de relatie met de kinderen en niet laat uitschijnen dat kinderen hier recht op zouden hebben.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen