Proximus 10-10-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROXIMUS

Product-Dienst / Produit-Service: iPhone X S met abonnement

Media / Média: Internet (banner)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertentie toont de iPhone X S en ernaast het doorgestreepte bedrag €1159,99 en het bedrag €629 in het groot op een rode achtergrond. Onderaan het logo van Proximus.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager zag de reclame van Proximus met de vermelding dat de iPhone X S werd afgeprijsd van 1159,99€ naar 629€, zonder sterretje of kleine letters. Toen hij op de advertentie had geklikt, stelde hij vast dat het om een afgeprijsde smartphone mét abonnement gaat, maar dit werd op het moment van de advertentie niet gecommuniceerd.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de internetbanner waarop de klacht betrekking heeft en heeft vastgesteld dat deze een afbeelding van een iPhone XS bevat met een significante prijsvermindering en onderaan het logo van de adverteerder.

Zij heeft er nota van genomen dat door op de banner te klikken men direct op de productpagina van de website van de adverteerder terechtkomt, waar meer informatie beschikbaar is en waar de voorwaarden van het aanbod “Smartphone met abonnementen” weergegeven worden.

Gelet hierop is de Jury van mening dat het voldoende snel duidelijk is voor de gemiddelde consument dat het gaat om een aanbod voor een smartphone met een abonnement.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen