Promaz 25-05-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROMAZ

Product-Dienst / Produit-Service: Promaz

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De korte en lange versies van de tv-spot tonen allebei eerst beelden van de in de voice-over beschreven problematische situaties (slecht weer op vakantie naar een normaliter zonnige bestemming, een fout bij het zetten van een tatoeage en, in de lange versie, een toeschouwer die achter een paal zit en niets kan zien van een optreden), waarna verschillende tuinen in bovenaanzicht in beeld komen, en vervolgens een close-up wordt getoond van de man die in zijn tuin op een ligzetel ligt.

30 seconden spot:
Voice-over: “99% van de mensen die naar de zon trekken heeft geen probleem, maar er is altijd 1% … dat een probleem heeft. 99% van de mensen die een tattoo laten zetten heeft geen probleem, maar er is altijd 1% … dat een probleem heeft. 99% van de mensen met een mazouttank heeft geen probleem van bodemvervuiling door een lek, maar er is altijd 1% … dat ook geen probleem heeft, want Promaz helpt u en komt financieel tussen bij uw bodemsanering. Promaz, wat een opluchting.”
Tekst op het scherm:
“Promaz helpt u en komt financieel tussen bij uw bodemsanering.”
“www.promaz.be”
“Promaz Wat een opluchting.”
Onderaan in kleinere letters:
“De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie van het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art. 16 van het Samenwerkingsakkoord).”

45 seconden spot:
Voice-over: “99% van de mensen die naar de zon trekken heeft geen probleem, maar er is altijd 1% … dat een probleem heeft. 99% van de mensen die naar een optreden kijken heeft geen probleem, maar er is altijd 1% … dat een probleem heeft. 99% van de mensen die een tattoo laten zetten heeft geen probleem, maar er is altijd 1% … dat een probleem heeft. 99% van de mensen met een mazouttank heeft geen probleem van bodemvervuiling door een lek, maar er is altijd 1% … dat ook geen probleem heeft. Vermoedt u een mazoutlek? Ga dan naar promaz.be. Het fonds dat u helpt en financieel tussenkomt bij uw bodemsanering. Promaz, wat een opluchting.”
Tekst op het scherm:
“www.promaz.be”
“Het fonds dat u helpt en financieel tussenkomt bij uw bodemsanering.”
“Promaz Wat een opluchting.”
Onderaan in kleinere letters:
“De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie van het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art. 16 van het Samenwerkingsakkoord).”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar de tv-spot die volgens hem het volgende zegt: “1% kans dat uw stookolietank lekt … maar 0% kans dat u voor de kosten opdraait”. Hij haalde aan dat:

– de aangeleverde informatie manifest fout is daar de tussenkomst beperkt is tot 200.000€ effectieve saneringswerken en de kost ruimschoots hoger kan liggen;
– de kost bepaald wordt volgens het BATNEEC-principe, zodat er dus restverontreiniging achterblijft die niet wordt vergoed via Promaz, wat resulteert in substantieel waardeverlies bij verkoop;
– de reclamespot doet uitschijnen dat door vergoeding van de eigenaar van de tank er verder geen kosten zijn, waarbij milieukosten totaal niet worden verrekend;
– de betaalbaarheid van het Promaz fonds onzeker is, daar er een 2-jaarlijkse evaluatie is voorzien, wat dus eigenlijk enkel garantie geeft op gedeeltelijke terugbetaling van dossiers waarvan kosten zijn gedeclareerd binnen de eerste 2 jaar.

Volgens hem is Promaz dus geen absolute garantie en is de gehele spot een aanfluiting van de waarheid.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spots verschillende uitzonderlijke problematische situaties in beeld brengen, waaronder bodemvervuiling door een lek van een mazouttank, met daarbij als gesproken en geschreven centrale slogan respectievelijk “Promaz helpt u en komt financieel tussen bij uw bodemsanering.” en “Het fonds dat u helpt en financieel tussenkomt bij uw bodemsanering.”, en tevens een verwijzing bevatten naar de website waarop meer informatie kan worden gevonden, naast een vermelding in kleinere letters over de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord waarop het fonds is gebaseerd.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de reclame in kwestie als doel heeft het publiek te informeren over het bestaan van Promaz en over de mogelijkheid om tussenkomst van dit fonds te vragen in het geval waarin men met een lekkende gasolietank geconfronteerd wordt/werd.

In dit verband is de Jury van mening dat de betrokken spots zich er inderdaad, zoals ook aangegeven door de centrale slogan, toe beperken om het gepromote fonds voor te stellen als een fonds dat bepaalde hulp en financiële tussenkomst biedt bij bodemsanering ingevolge een mazoutlek.

Zij is met name van mening dat de gemiddelde consument deze spots niet zal opvatten als een of andere absolute garantie vanwege de adverteerder dat alle individuele financiële kosten of verliezen evenals voorkomende ruimere collectieve schade noodzakelijkerwijs steeds volledig zullen worden opgevangen of tenietgedaan door toedoen van het gepromote fonds.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken tv-spots niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen