Procter&Gamble – Flexagile 01-03-2024: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROCTER & GAMBLE

Product-Dienst / Produit-Service: Flexagile

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een nudistencamping. Zonder dat hun edele delen zichtbaar zijn, zien we mensen fietsen. Een vrouw met haar borsten verborgen door pingpongbatjes geeft er een aan een man die een zere rug heeft als hij opstaat. Een andere vrouw op een trap heeft pijn aan haar enkel. Een man stopt met fietsen omdat zijn knie pijn doet. Vervolgens zien we het product op het scherm en een rug waarop de crème wordt aangebracht, gevolgd door verschillende lichaamsdelen (knie, enkel, schouder).
De voice-over zegt onder andere: “Elk lichaam is van nature anders en natuurlijk kan elk lichaam anders pijn doen.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Wat de klaagster stoort is het halfnaakte deel in de reclame:
– het is zeer ongemakkelijk om naar te kijken. Ze zou er niet vrijwillig voor kiezen om deze reclame te bekijken;
– het motiveert mensen, onbewust, om naakt hobby’s te doen en dus naakt over straat te lopen. Dat is degoutant en schadelijk voor onze bevolking (kindjes) volgens haar.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht en van de betrokken tv-spot.

Zij heeft vastgesteld dat de spot ongeklede mensen op een nudistencamping toont die verschillende hobby’s uitoefenen, waarbijde geslachtsdelen van de betrokken personen telkens door een voorwerp of door de aangenomen houding verborgen worden.

Volgens de Jury illustreert deze reclame het gebruik van het gepromote product op verschillende delen van het lichaam zonder daarom echter meteen ook van aard te zijn om kijkers ertoe aan te zetten om zich te gaan uitkleden in contexten waarin dit ongepast zou zijn.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury met name van mening dat het beeldmateriaal en de enscenering van deze spot niet indruisen tegen de algemeen geldende fatsoensnormen en evenmin van aard zijn om laakbaar gedrag te tolereren of aan te moedigen.

Zij is eveneens van oordeel dat deze tv-spot niet van aard is om morele of mentale schade te berokkenen aan kinderen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen