Procter & Gamble – Always 23-02-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROCTER & GAMBLE

Product-Dienst / Produit-Service: Always

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont afwisselende beelden van gezichten van bezorgde meisjes en van meisjes die deelnemen aan diverse activiteiten op school (les volgen, dansen, wetenschappelijk experiment uitvoeren, sporten). Aan het einde zien we op het scherm de tekening van een pak maandverband met het woord ‘pak’, het teken = en de tekening van een maandverband met het woord ‘donatie’.

VO: “Door een dag op school te missen, gaat er meer verloren dan de les. Zelfvertrouwen, gemist. Jezelf ontdekken, gemist. Samen zijn met vrienden, gemist. Dit mag niemand missen. Laten we samen strijden tegen menstruatie-armoede. Bij elke aankoop maandverband schenkt Always nu een product zodat leerlingen naar school kunnen blijven gaan. Always.”.

Tekst op scherm:
“Er zijn leerlingen in België die school missen omdat ze geen menstruatieproducten kunnen betalen. Online onderzoek uitgevoerd door iVox tussen 19 en 28 november 2021 bij 330 Belgische vrouwen tussen 12 en 25 jaar. Always wil hier verandering in brengen. Opname gemaakt in 2019. Pak = Donatie. Voor elk pak Always maandverbanden gekocht tussen 6 januari en 6 februari 2022, zal Always een menstruatieproduct schenken aan personen die te maken hebben met menstruatie-armoede in België. Meer informatie op www.zininmeer.be.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat de adverteerder consumenten aanzet om hun product aan te kopen in de strijd tegen de zogenaamde “menstruatie-armoede” bij jonge meisjes.
Het gebruik van het fenomeen menstruatie-armoede voor commerciële doeleinden door de verkoper van een premium merk is onethisch volgens hem omdat zij door hun hoge prijzen mee aan de basis van het fenomeen zouden liggen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de spot in de campagne tegen menstruatie-armoede van de adverteerder kadert, die beoogt om het publiek bewust te maken van de omvang van deze kwestie in België en om steun te verwerven om hier samen iets aan te doen.

Zij heeft er ook nota van genomen dat voor elk pak Always maandverband dat tussen 6 januari en 6 februari werd gekocht, de adverteerder maandverband doneerde aan Goods to Give en BruZelle, twee verenigingen die zich reeds voor dit doel inzetten, en dat hij voor deze campagne 350.000 stuks maandverband beschikbaar had gesteld.

De Jury is van mening dat de boodschap en het nagestreefde doel van de campagne van de adverteerder, die ervoor wil zorgen dat een gebrek aan menstruatiebescherming niet in de weg staat van het volgen van onderwijs en het ontwikkelen van het volledige potentieel van jonge meisjes en vrouwen, duidelijk in de spot in kwestie naar voren worden gebracht.

Rekening houdend met wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat het kopen van de producten van de adverteerder duidelijk gelinkt is aan het doel van de campagne die verwijst naar menstruatie-armoede en dat de betrokken spot in het kader van deze campagne geen misbruik maakt van ongeluk en lijden in de zin van artikel 2, alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Zij is ook van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen