Procter & Gamble – Nesivine 25-03-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROCTER & GAMBLE

Product-Dienst / Produit-Service: Nesivine

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een man die als beklaagde in de rechtbank toegesproken wordt door de rechter terwijl hij zijn neus snuit met een papieren zakdoek en de tafel voor hem al vol ligt met gebruikte zakdoekjes.
Rechter: “Ik veroordeel u tot een verstopte neus voor één week.”
VO: “Voelt je verkoudheid aan als een veroordeling?”
De man kijkt achterom naar waar zijn vrouw en kinderen zitten, en de vrouw neemt het woord en toont daarbij het gepromote product.
Vrouw: “Edelachtbare, ik heb Nesivine. Ik pleit voor een verkorting met twee dagen.”
Vervolgens gebruikt de man het product en wordt de werking ervan geïllustreerd met daarbij de tekst “Werkt snel” met een afbeelding van een klok met “25 s” en “Verkort verkoudheid met 2 dagen” met een afbeelding van een kalender met “2 dagen”. Daarna komt hij fietsend met zijn gezin in beeld.
VO: “Nesivine begint te werken na 25 seconden en verlost je twee dagen eerder van je verkoudheid. Nesivine, verkort de verkoudheid met twee dagen.”

Tekst onderaan het scherm:
“In eerste instantie wordt aanbevolen om de neus te spelen met een zoutoplossing. Volgend op de neusspoeling kan bij aanhoudende congestie Nesivine worden gebruikt.”;
“Nesivine, 0,05% sine conservans (oxymetazoline HCI) is een geneesmiddel voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Niet gebruiken in geval van rhinitis sicca.”;
“Lees aandachtig de bijsluiter. Geen gebruik langer dan 5 opeenvolgende dagen zonder geneeskundig advies. Tijdens de zwangerschap en borstvoeding is het gebruik van Nesivine af te raden. Vraag raad aan
uw apotheker. P&G Health Belgium bvba/sprl. VN1127/07-2022.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat een verkoudheid door een virus wordt veroorzaakt en dat Nesivine geen antiviraal product is. Volgens hem is het dus onmogelijk, en dus ook nooit wetenschappelijk aangetoond, dat Nesivine een verkoudheid verkort.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht een TV-spot betreft voor een geneesmiddel waarvan de publieksreclame onderworpen is aan het KB van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De Jury heeft dienaangaande vastgesteld dat deze TV-spot een voorafgaand visum heeft gekregen na advies van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen en dit in overeenstemming met artikels 16 en 17 van het KB van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik die bepalen dat de televisuele verspreiding onder het publiek van een reclame enkel mag worden gevoerd na het verkrijgen van een visum afgeleverd door de Minister.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de visumaanvraag vergezeld is van de onmiskenbare elementen voor de controle van de waarheidsgetrouwheid van de reclame.

Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot het in de klacht aangehaalde punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen