Procter & Gamble – Nesivine 21-01-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROCTER & GAMBLE

Product-Dienst / Produit-Service: Nesivine neusspray

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een man die op een zetel ligt, met zakdoeken om hem heen, die probeert om de afstandsbediening op de tafel voor hem te pakken. De vrouw die in een zetel aan het lezen is, neemt de afstandsbediening en geeft ze aan de man. Ze brengt hem vervolgens een warme drank en de man blaast om aan te geven dat het te warm is. De vrouw rolt met haar ogen en blaast op haar beurt.
We zien hen vervolgens in bed en de man strekt jammerend zijn hand uit naar het nachtkastje. De vrouw wordt ongeduldig, legt haar boek neer en geeft hem een spray.
De spot toont het gepromote product en vervolgens de man, rechtstaand, die vrijuit ademt. We zien hem vervolgens naast de vrouw gaan zitten en zijn arm om haar schouders slaan. Ze lachen naar elkaar.

VO: “Wanneer een verstopte neus toeslaat in uw relatie, wees dan begripvol. Maar, als de maat vol is, geef hem Nesivine. Nesivine maakt je verstopte neus snel vrij en werkt tot 12 uur lang. Dankzij Nesivine zijn jullie beiden snel verlost.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat mannen stereotiep afgeschilderd worden en dat hij zich gekrenkt voelt omdat hij zo niet is.
Hij haalde aan dat vrouwen niet in bikini mogen en dat Zwarte Piet discriminerend is. Volgens hem is deze reclame ook discriminerend naar mannen toe.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de tv-spot een man toont die veel last ondervindt van zijn verkoudheid en zijn vrouw die hem probeert te helpen, om de slagzin “Dankzij Nesivine zijn jullie beiden snel verlost.” te illustreren.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er onder meer nota van genomen dat deze op het fenomeen van de “mannengriep” inspeelt en dat de symptomen van de man in de reclame in kwestie niet alleen met een algemene perceptie in onze maatschappij maar ook met de resultaten van bepaalde studies zouden overeenstemmen.

Aan de andere kant wordt het gedrag van de man op een humoristische manier zo uitvergroot dat dit volgens de Jury door de gemiddelde consument niet als een realistische weergave van de werkelijkheid opgevat zal worden.

Zij is derhalve van mening dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de zin die de klager daaraan geeft.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om mannen te kleineren of te discrimineren en dat zij evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen