Procter & Gamble – Dreft 30-08-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: PROCTER & GAMBLE

Product-Dienst / Produit-Service: Dreft

Media / Média: TV, Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont onder meer hoe een vuil bord wordt schoongeveegd met een spons, waarna een fles van het afwasmiddel Dreft Original en twee generieke afwasmiddelflessen met tussenin een gelijkheidsteken in beeld komen. Vervolgens zakt het volume in de flessen, waarbij de meest rechtse generieke fles leeg is als de fles Dreft nog halfvol is.
VO: “Iedere druppel Dreft gaat twee keer zo lang mee als verdunde imitaties en da’s goed voor de portemonnee. Wie kan rekenen, rekent op Dreft.”
Tekst op het scherm:
“*vergeleken met verdunde imitaties
Wie kan rekenen, rekent op Dreft”.

De reclame op de website van de adverteerder toont onder meer onder de tekst “Gaat tot 2 x zo lang mee” een afbeelding van een fles van het afwasmiddel Dreft Original en twee generieke afwasmiddelflessen met tussenin een gelijkheidsteken.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat de bewering “Dreft gaat twee keer zo lang mee als verdunde imitaties” absoluut misleidend is en dat de consument de indruk krijgt dat Dreft twee keer langer meegaat dan concurrerende producten. Dat is volgens hem echter niet waar; het gaat enkel langer mee in vergelijking met verdunde/aangelengde producten van de concurrentie. Het feit dat de adverteerder zegt “twee keer langer mee” is in zijn ogen doelbewust misleidend want met evenveel feitelijke correctheid kan hij zeggen: “gaat honderd keer langer mee” (als men de imitaties maar genoeg verdunt).
Op de website vindt hij het nog erger want daar wordt geen duidelijke melding gemaakt van dit feit; men ziet (op het eerste zicht) enkel “gaat tot 2x zo lang mee”, zonder enige verwijzing naar “verdunde imitaties”. Deze stelling is volgens hem absoluut fout.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat in de tv-spot onder meer wordt gezegd “Iedere druppel Dreft gaat twee keer zo lang mee als verdunde imitaties” waarbij op het scherm onderaan de tekst “*vergeleken met verdunde imitaties” verschijnt en dat de klager hieruit afleidt dat de adverteerder zelf eerst concurrerende producten verdund heeft om vervolgens een vergelijking te maken.

Zij heeft er echter ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze zijn geconcentreerde product heeft vergeleken met bepaalde bestaande niet-geconcentreerde producten of “dilutes” (“verdunde producten”) zoals die in de handel verkrijgbaar zijn.

De Jury is van oordeel dat deze boodschap ook duidelijk aldus blijkt uit de spot en dat deze derhalve niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klager daaraan geeft.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard op dit punt.

Wat echter de opmerking van de klager in verband met het ontbreken van enige verwijzing naar “verdunde imitaties” op de website betreft, heeft de Jury vastgesteld dat op het ogenblik van de klacht in de reclame op de website van de adverteerder inderdaad slechts de tekst “Gaat tot 2 x zo lang mee” vermeld stond bij een afbeelding van een fles van het afwasmiddel Dreft Original en twee generieke afwasmiddelflessen met tussenin een gelijkheidsteken, zonder verdere kwalificatie.

De Jury is van oordeel dat de reclame op de website aldus van aard was om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op dit punt.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame op de website op dit punt te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de betrokken reclame op de website reeds werd aangepast ingevolge de klacht.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen