Procter & Gamble – Dash 24-02-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROCTER & GAMBLE

Product-Dienst / Produit-Service: Dash Platinum Pods

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een trouwfeest met dansende gasten die hun servetten boven hun hoofd rondzwaaien. Men ziet vervolgens, in musicalstijl, drie personen die proberen om de vlekken van de servetten te verwijderen. De spot stelt vervolgens het gepromote product voor.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager verwees naar het feit dat het land in lockdown is en dat feestjes al maanden verboden zijn en verbaasde zich erover dat deze spot op tv blijft lopen. Volgens hem zet de reclame de burgers aan tot negeren van de coronaregels.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot in een humoristische musicalstijl kort een trouwfeest met dansende gasten die hun servetten boven hun hoofd rondzwaaien toont, en vervolgens drie personen die tevergeefs proberen om de vlekken van de servetten te verwijderen, waarna het gepromote product wordt voorgesteld.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de spot van september 2019 dateert en dat hij hiermee een tijdloze en universele fictie creëert die de vlekkenverwijderkracht van Dash Pods beoogt te benadrukken.

De Jury is van mening dat deze beoogde boodschap ook duidelijk blijkt uit de spot, en dat de spot zich hierbij beperkt tot het kort in beeld brengen van een trouwfeest, zonder hiermee meteen ook het overtreden van de coronamaatregelen te tolereren of te banaliseren, laat staan daartoe aan te moedigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen