Procter & Gamble – Dash 11-06-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PROCTER & GAMBLE

Product-Dienst / Produit-Service: Dash

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont eerst spelende kinderen en vervolgens een vrouw die de was aan het doen is en een kind tegenhoudt dat zijn hand uitsteekt naar een wasmiddelcapsule die op de wasmachine ligt. Vervolgens wordt de werking van de verpakking geïllustreerd en zet de vrouw het pak capsules op een hoog bevestigde wandplank.

VO: “Kinderen raken alles aan, maar als ze een wasmiddelcapsule pakken en doorslikken kan dit gevaarlijk zijn. Daarom heeft de nieuwe verpakking van Dash een kinderbeveiliging. Sluiten met een klik en buiten het bereik van kinderen houden.”

Tekst op scherm:
Sluit met een “klik”
Altijd buiten het bereik van kinderen houden
Nieuwe kinderbeveiliging
Altijd buiten het bereik van kinderen houden. © A.I.S.E. Voor meer informatie: www.keepcapsfromkids.eu

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat de reclame vermeldt dat het doorslikken van een wasmiddelcapsule gevaarlijk kan (!?) zijn en vindt dit totaal van de pot gerukt. Hij vraagt zich af wie zoiets laat passeren en of men bij het antigifcentrum en op de spoeddiensten misschien aan het werk gehouden moet worden, dan wel of het de bedoeling is dat de kijker hiermee getriggerd wordt en redeneert: “Natúúrlijk is dat gevaarlijk!”.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot ter promotie van de nieuwe verpakking van Dash met kinderbeveiliging onder meer toont hoe een vrouw een kind tegenhoudt dat zijn hand uitsteekt naar een wasmiddelcapsule die op de wasmachine ligt en vervolgens het pak capsules op een hoog bevestigde wandplank zet.

De Jury is van mening dat het preventieve oogmerk van de adverteerder duidelijk uit deze spot blijkt en dat de reclame derhalve, niettegenstaande het gebruik van de bewoordingen “dit (kan) gevaarlijk zijn”, niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis waarvoor de klager klaarblijkelijk vreest.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet aanzet tot gevaarlijk gedrag en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen