Poppy 22-08-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: POPPY

Product-Dienst / Produit-Service: Autodeelplatform

Media / Média: Internet (In-app advertising, YouTube)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De beginbeelden van de spot tonen de tekst “Poppy – car – sharing”.
Men ziet een jongeman die vaststelt dat zijn portefeuille leeg is, zijn smartphone neemt en in een wagen stapt en wegrijdt. Hij komt aan bij een huis waar een oudere vrouw blij verrast de deur opendoet.
Voice-over: “Poppy, dat is een wagen wanneer je wil, waar je wil.
Maar Poppy, dat is ook heel voordelig.
Één. Download de Poppy-app.
Twee. Reserveer een wagen.
Drie. Rij elke zondag naar de Bomma.”
Vervolgens ziet men hoe de jongeman de schouders van de oudere vrouw masseert, met haar in een fotoalbum kijkt en koffie en taart nuttigt, waarna de vrouw hem een kus geeft en uitwuift. Hij krijgt daarbij meermaals geld toegestoken door de oudere vrouw, waarbij telkens het geluid van een kassa weerklinkt.
Voice-over: “Wordt haar favoriete kleinzoon.
Hou lang genoeg vol.
Leuke bijverdienste.”
Het eindscherm toont twee wagens van de adverteerder en de tekst “Registreer gratis op poppy.be”.
Voice-over: “Een wagen nodig wanneer jij dat wil. Go Poppy. Registreer nu op poppy.be.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Het lijkt de klager pervers om een spot te maken waarin men zijn product voorstelt als een leuke manier om oude eenzame mensen geld af te troggelen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze met de campagne slechts beoogde om aan de hand van een serie ludieke spots de jongere doelgroep aan te spreken en hen kennis te laten maken met het concept van autodelen.

De Jury is van mening dat de sfeerschepping doorheen de gehele spot waarop de klacht betrekking heeft dermate karikaturaal is dat de spot niet van aard is om letterlijk te zullen worden opgevat door de gemiddelde consument.

Zij is eveneens de mening toegedaan dat uit de totaalindruk die de reclame biedt, voldoende duidelijk het humoristische gebruik van overdrijving naar voren komt.

Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal interpreteren als een negatieve voorstelling van oudere personen of van hun verhouding ten aanzien van jongere personen, maar daarentegen de boodschap zal opvatten in de door de adverteerder beoogde zin.

In deze context is de Jury van mening dat de gemiddelde consument de spot niet zal opvatten als getuigend van een gebrek aan respect voor (oudere) personen.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot niet indruist tegen de menselijke waardigheid en evenmin van aard is om een bepaalde categorie van personen te denigreren.

Gelet op het voorgaande, is de Jury eveneens van oordeel dat de spot niet van aard is om jongere personen aan te sporen om geld afhandig te maken van oudere personen of om interpersoonlijke relaties met hen in louter pecuniaire termen te benaderen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen