Pizza Belgium 13-11-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PIZZA BELGIUM

Product-Dienst / Produit-Service: Pizza Hut Barbecue Spareribs

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De Tv-spot toont een man en een vrouw in een Pizza Hut-restaurant. Beelden van de man en de vrouw worden afgewisseld met beelden van de bereiding van ribbetjes, een slaatje en frietjes, waaronder een fragment waarin de ribbetjes omgedraaid worden op een barbecue waaruit een vlam opstijgt.
Voice-over: “Probeer naast onze pizza’s ook de heerlijke Barbecue Spareribs. (…)”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat hij al jarenlang mensen wijst op het feit dat je vlees niet mag roosteren in direct contact met vlammen, aangezien dit erg ongezond is en zo goed als zeker kankerverwekkend. Volgens hem is het minste wat de adverteerder kan doen, vermelden dat het vlees in hun restaurants in werkelijkheid op een correcte wijze bereid wordt en dat de consumenten thuis niet mogen grillen in contact met vlammen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spareribs slechts zeer kort in de vlam worden getoond en is van mening dat niet zozeer de in beeld komende vlammen als wel het aspect ‘barbecue’ op de voorgrond wordt geplaatst.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat de spareribs in zijn restaurants gebakken worden in een heteluchtoven en niet in aanraking komen met een vlam tijdens dit proces, maar dat hij het product in de spot in kwestie gevisualiseerd heeft boven een barbecue met open vuur om de barbecue-smaak ervan aan te geven.

De Jury is van mening dat dit laatste ook de betekenis is die door de gemiddelde consument zal worden gegeven aan de reclame en dat deze met name niet van aard is om te zullen worden opgevat als een aansporing om overmatig gebruik te maken van een mogelijk ongezonde bereidingswijze.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om afbreuk te doen aan de bevordering van gezonde eetgewoonten en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen